اتصال به LAN بی سیم

دستگاه را از طریق روتر LAN بی سیم (نقطه دستیابی)، به رایانه یا دستگاه همراه متصل کنید. اگر روتر بی سیم مجهز به تنظیم محافظت شده Wi-Fi (‏WPS) باشد، پیکربندی شبکه شما خودکار و راحت است. اگر روتر بی سیم با WPS پشتیبانی نمی شود، یا اگر می خواهید تنظیمات تأیید اعتبار و رمزگذاری را با جزئیات مشخص کنید، باید اتصال را به صورت دستی انجام دهید. اتصال را در سمت رایانه یا دستگاه همراه از قبل پیکربندی کنید.

تنظیم اتصال با استفاده از WPS

اگر روتر LAN بی سیم شما از WPS پشتیبانی می کند، دو حالت تنظیمات وجود دارد: حالت دکمه فشاری و حالت کد پین.

تنظیم دستی اتصال

دو روش تنظیم دستی وجود دارد: پیکربندی دستی تنظیمات با روتر LAN بی سیم انتخابی، یا ورود دستی کلیه اطلاعات مورد نیاز برای اتصال LAN بی سیم. بدون در نظر گرفتن روش، بررسی کنید که اطلاعات تنظیم لازم از جمله SSID و کلید شبکه را داشته باشید.
از اتصال LAN بی سیم با صلاحدید و با مسئولیت خود استفاده کنید. اگر دستگاه به شبکه نامطمئنی وصل شود، ممکن است اطلاعات شخصی شما برای شخص ثالث فاش شود، زیرا امواج رادیویی استفاده شده در ارتباط بی سیم به محیط های مجاور و حتی پشت دیوارها می رود.
ایمنی LAN بی سیم که دستگاه از آن پشتیبانی می کند، در زیر فهرست شده است. برای سازگاری امنیت بی سیم روتر بی سیم خود، به دفترچه راهنمای دستگاه های شبکه ای خود مراجعه کرده یا با تولید کننده تماس بگیرید.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
اما WPA-EAP و WPA2-EAP نمی توانند استفاده شوند اگر <Wired LAN + Wireless LAN> در <Select Interface>انتخاب شود.
بسته به دستگاه شبکه ای، عملیات روتر LAN بی سیم فرق می کند. برای راهنمایی به دفترچه راهنمای دستگاه شبکه مراجعه کنید.
وقتی <Prohibit Use of Weak Encryption> روی <On> (<Prohibit Use of Weak Encryption>) تنظیم شده است، دستگاه نمی تواند بدون تنظیمات امنیتی، یا مشخص کردن WEP یا TKIP، به روتر LAN بی سیم وصل شود.
دستگاه با روتر بی سیم ارائه نمی شود. روتر را آماده کنید.
روتر بی سیم باید مطابق با EEE 802.11b/g/n بوده و بتواند در پهنای باند 2.4 گیگاهرتز ارتباط برقرار کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دفترچه های راهنمای دستگاه های شبکه مراجعه کنید یا با سازنده تماس بگیرید.

تنظیمات و اطلاعات LAN بی سیم را بررسی کنید

اطلاعاتی که تنظیم کرده اید را بررسی کنید.
 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Wireless LAN>‏  <Wireless LAN Information>
اتصال مستقیم
می توانید اتصال بی سیم مستقیمی را میان دستگاه همراه و دستگاه تان بدون استفاده از روتر LAN بی سیم برقرار کنید. اتصال مستقیم
کاهش مصرف برق
اگر <Power Save Mode> را روی <On> تنظیم کنید، می توانید مرتباً دستگاه را روی حالت صرفه جویی در مصرف برق قرار دهید تا با سیگنالی منطبق شود که روتر LAN بی سیم ارسال می کند. <Wireless LAN>‏ <Power Save Mode>
838E-03F