کار کردن با فایل ها و پوشه ها در سایر دستگاه ها

می توانید از دستگاه برای انجام عملیات های راه دور، مانند بررسی و حذف فایل ها در فضای پیشرفته مربوط به چاپگر چند کاره Canon دیگر یا سرور Windows استفاده کنید.
1
<Access Stored Files‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
2
<Network‎> را فشار دهید.
3
دستگاه مورد نظر جهت دسترسی را انتخاب کنید.
<Up>
برای رفتن به سطح بالاتر از سطح فعلی، فشار دهید.
<Check Storage Information>
انتخاب دستگاه و فشار دادن <Details>، به شما امکان می دهد اطلاعات (پروتکل/مسیر) دستگاه را بررسی کنید.
همچنین می توانید از پوشه شخصی به عنوان مقصد استفاده کنید. برای اطلاعات مربوط به تنظیمات پوشه شخصی، به پیکربندی پوشه های شخصی بروید.
4
فایل ها و پوشه ها را اجرا کنید.
فایل ها و پوشه ها را اجرا کنید.
مکانی که اکنون نمایش داده شد
مکان (مسیر) ذخیره سازی فایل ها و پوشه های را نمایش می دهد.
فایل ها و پوشه ها ذخیره شدند
اینکه آیا فایل ها و پوشه ها انتخاب شدند، نمادهای نشان دهنده نوع فایل یا پوشه، نام ها، اندازه فایل ها و تاریخ/زمان ذخیره شده را نمایش می دهد.
برای مرتب سازی لیست فایل ها و پوشه ها براساس نام یا تاریخ/زمان به ترتیب صعودی ( ) یا نزولی ()، <Name> یا <Date/Time> را فشار دهید.
اگر با مدیریت تأیید اعتبار شخصی به سیستم وارد شوید، همچنان از آخرین شرایط مرتب سازی استفاده می شود. فهرست مواردی که می توان شخصی سازی کرد
وقتی فایل ها انتخاب می شوند، نمادهای شماره گذاری شده به ترتیبی که فایل ها را انتخاب می کنید نمایش داده می شوند. اگر چند فایل را هم زمان چاپ کنید، به همان ترتیب چاپ می شوند.
در فضای به اشتراک گذاشته شده، پوشه ای با نام "پوشه" آماده می شود.
شماره فایل های انتخابی
شماره فایل های موجود در موارد انتخابی نمایش داده می شود.
<Print>
فایل ها را چاپ می کند. چاپ فایل ها در سایر دستگاه ها
<Folder Operations>
برای ایجاد پوشه ها فشار دهید.
<Display Image>
تصویر پیش نمایش فایل را نمایش می دهد. همچنین می توانید بعد از بررسی تصویر پیش نمایش چاپ کنید.
<Clear Selection>
همه فایل های انتخاب شده در را لغو انتخاب می کند.
<Edit File>
فشار دهید تا برای افزودن فایل یا نمایش جزئیات مربوطه، حذف یا تغییر نام فایل انتخابی منو نمایش داده شود.
نمایش دکمه روشن/خاموش
برای رفتن به سطح بالاتر از سطح فعلی، <Up> را فشار دهید. برای به روزرسانی محتوای صفحه نمایش داده شده، را فشار دهید.
برای تغییر نام فایل
برای نمایش تصویر پیش نمایش فایل
برای بررسی اطلاعات دقیق فایل
برای حذف فایل
برای اسکن و ذخیره اسناد
برای ایجاد پوشه
برای بررسی اطلاعات دقیق پوشه
زمانی که عملیات کامل شد، روی <Disconnect> ضربه بزنید. <Disconnect> هنگامی که تمام شرایط زیر فراهم شوند نمایش داده می شود.
تأیید اعتبار کاربر انجام نشده است
دستگاه به سرور فایل متصل شده وارد می شود
838E-0A5