پیامی نمایش داده می شود که از شما می خواهد با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید

اگر دستگاه به دلیل وجود مشکل نتواند به طور عادی کار کند، پیامی روی نمایشگر پانل لمسی نمایش داده می شود. طبق پیام نشان داده شده به مرجع مناسب مراجعه کنید.

هنگامی که پیامی نمایش داده می شود که از شما می خواهد تا با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید

1
دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
کلید اصلی برق دستگاه را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود (خاموش کردن دستگاه)، حداقل 10 ثانیه منتظر بمانید و سپس دوباره دستگاه را روشن کنید (روشن کردن دستگاه).
توجه داشته باشید زمانی که دستگاه را خاموش می کنید داده های در انتظار پردازش پاک می شوند.
2
اگر پیام هنوز نشان داده می شود، اطلاعات زیر را آماده کنید.
نام محصول
نمایندگی فروش یا نماینده خدماتی که از آنجا این دستگاه را خریداری کرده اید
مشکل (عملیات خاصی که انجام دادید و نتیجه و علائم)
کدی که روی نمایشگر پانل لمسی نشان داده می شود
ممکن است چند کد نشان داده شود.
3
دستگاه را خاموش کنید، دوشاخه برق را جدا کنید و با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
سیم برق را هنگامی که دستتان خیس است متصل یا جدا نکنید، زیرا ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
هنگام قطع کردن سیم برق، همیشه دوشاخه را بگیرید. کشیدن سیم برق ممکن است باعث بیرون آمدن مغزی سیم یا قطع شدن آن، یا آسیب دیدن سیم برق به شکلهای دیگر شود. اگر سیم برق آسیب ببیند، می تواند موجب هرز رفتن جریان برق و منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

وقتی دکمه <Limited Functions Mode> نشان داده می شود

می توانید قبل از حل کردن مشکل، با محدود کردن عملکردها به استفاده از دستگاه ادامه دهید.
1
<Limited Functions Mode‎> را فشار دهید.
2
برای راه اندازی مجدد دستگاه، <Yes> را فشار دهید.
دستگاه با حالت "عملکردهای محدود" مجدداً راه اندازی می شود.
وقتی مشکل برطرف شد، پیامی که درخواست می کرد با فروشنده مجاز محلی Canon تماس بگیرید، از پایین سمت چپ صفحه پاک می شود.
عملکردهایی که هنگام محدود شدن عملکرد چاپ دردسترس است:
Fax, Scan, Remote Scanner, Tutorial/FAQ, Status Monitor, Remote UI
عملکردهایی که هنگام محدود شدن عملکرد اسکن دردسترس است:
Access Stored Files, Fax/I-Fax Inbox, Print, Tutorial/FAQ, Status Monitor, Remote UI
بسته به خطا، فرآیند ذخیره اطلاعات سیستم بعد از بروز خطا اجرا می شود. دستگاه را خاموش نکنید تا این فرآیند تکمیل شود.

وقتی پیام <This function is currently unavailable. You can use other functions from [Home].‎> نشان داده می شود

این پیام هنگامی نشان داده می شود که عملکردی غیرمجاز در حالت عملکرد محدود انتخاب شود یا عملکرد چاپ یا اسکن غیرمجاز شده باشد. عملکرد دیگری را از صفحه <Home> انتخاب کنید. برای اطلاع از عملکردهای دردسترس، به (وقتی دکمه <Limited Functions Mode> نشان داده می شود) رجوع کنید.

وقتی پیام <Color printing is currently unavailable.‎> نشان داده می شود

شما نمی توانید از عملکرد چاپ رنگی استفاده کنید، زیرا استفاده از آن محدود شده است. اما می توانید از عملکرد چاپ سیاه و سفید استفاده کنید. تنظیمات مربوط به چاپ یا کپی را بر حسب ضرورت تغییر دهید.
838E-0RE