צילום של מסמכי מקור בגודל שונה יחד (מסמכי מקור בגודל שונה)

ניתן להניח מסמכי מקור בגודל שונה במזין ולסרוק אותם בו-זמנית. ניתן לבטל את הצורך לבחור נייר ולהניח את מסמך המקור שוב.
אתה מוגבל לשילובים מסוימים של גדלי מקור לסריקה. סריקה עם שילוב שגוי עלולה לגרום נזק למסמכי המקור או לחסימות נייר. מפרט חומרה
אין להניח את מסמכי המקור ששונים במשקלם או בסוג הנייר שלהם יחד, מאחר שהדבר עלול לגרום נזק למסמכי המקור או לתקיעת נייר.
לא ניתן לשלב בין המצבים הבאים בו-זמנית.
<מסמרי מקור בגדלים שונים>
<Shift>
<Select Paper>:<Auto>
1
הנח את מסמכי המקור במזין. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <Copy>. המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <מסמרי מקור בגדלים שונים>.
5
לחץ על <סגירה>.
6
לחץ על  (התחל).
הצילום יתחיל.
אם האפשרות <מסמרי מקור בגדלים שונים> מוגדרת לצילום, כל אחד ממסמכי המקור יופק על נייר בגודל מיטבי. אם ברצונך לצלם את כל מסמכי המקור על נייר באותו הגודל, או לצלם מסמכי מקור חד-צדדיים בגדלים שונים על שני צידי הנייר, ציין את הנייר באמצעות <Select Paper>. אם לא תציין את <Select Paper>, לא ניתן יהיה להדק כהלכה את נייר הפלט.
838F-06A