ניקוי משטח הזכוכית

אם משטח הזכוכית מלוכלך, מסמכי המקור עשויים שלא להיסרק בבירור, או שגודל מסמך המקור לא יזוהה כהלכה.
1
כבה את המכשיר ונתק את כבל החשמל משקע החשמל.
כיבוי המכשיר
בדוק את סטטוס ההפעלה של המכשיר לפני כיבויו. ניתן לכבות את החשמל גם אם המכשיר מבצע פעולה, אך הדבר עלול לגרום להפרעה לפעולה או לנזק לנתונים.
2
פתח את המזין.
3
נגב את הצד האחורי של המזין ושל משטח הזכוכית.
נגב את משטח הזכוכית.
נגב את משטח הזכוכית באמצעות מטלית הניקוי המצורפת.
אם נייר הניקוי מלוכלך, שטוף אותו במים וייבש אותו לפני השימוש בו.
נגב את הצד האחורי של המזין.
אם לא ניתן להסיר את הלכלוך, הרטב מטלית לחה במים וסחוט אותה היטב. לאחר מכן נגב את הצד האחורי של המזין באמצעותה. לאחר מכן, נגב את הצד האחורי של המזין באמצעות מטלית רכה ויבשה. המתן עד שהלחות תתייבש לגמרי לפני שתמשיך לשלב הבא.
אם לא ניתן להסיר את הלכלוך
הרטב מטלית לחה עם חומר ניקוי עדין וסחוט אותה היטב, לאחר מכן נגב איתה את המכשיר. לאחר מכן, נגב את המכשיר במטלית רכה ויבשה.
4
סגור בעדינות את המזין.
5
הכנס את כבל החשמל לשקע החשמל והפעל את המכשיר.
הפעלת המכשיר
838F-019