ניקוי סדיר

מומלץ שתנקה מדי פעם את המכשיר כדי למנוע אובדן של איכות הדפסה ולאפשר לך להשתמש במכשיר בנוחות ובבטיחות. נקו את המקומות המצוינים על ידי  ל בתמונות הבאות.
 החלק החיצוני ניקוי החלק החיצוני
 משטח זכוכית ניקוי משטח הזכוכית
 מזין ניקוי המזין
 פנים <ניקוי בתוך היחידה הראשית>
 מכסה מוגן - אבק נקו את הזכוכית חסינת האבק
838F-017