מגירת נייר

מגירת נייר 1

מכוון נייר (מכוון שמאלי)

לחץ על החלק העליון של המכוון השמאלי והחלק אותו.

מכוון נייר (מכוון קדמי)

לחץ על החלק העליון של המכוון הקדמי והחלק אותו.
מגירת נייר 2

מכוון נייר (מכוון שמאלי)

לחץ על החלק העליון של המכוון השמאלי והחלק אותו.

מכוון נייר (מכוון קדמי)

לחץ על החלק העליון של המכוון הקדמי והחלק אותו.

מזין מעטפות תוסף A

השתמשו בתוסף זה בזמן טעינת מעטפות במגירת הדפים. טעינת מעטפות
חיבור תווית גודל הנייר המתאימה
צרפו מדבקות בגודל דך בגובה מחוון מספר המחסנית, בערך‏5 מ"מ משמאל.
* בערך ‏5 מ"מ
שים לב שתווית גודל הנייר עשויה לכלול גדלי נייר שאינם זמינים עבור המכשיר.
838F-00E