אפשרויות

ניתן להרחיב את הפונקציונליות של המכשיר על ידי התקנת אפשרויות במכשיר.
למידע על ציוד אופציונאלי הקשור למערכת, עיין ב- אפשרויות מערכת.

אפשרויות זמינות

חיפוש אפשרויות בהתאם למה שאתה צריך

להוספת מגירות נייר

הזנת נייר עם ציפוי עבה

לשימוש בפונקציות כמו קיפול והידוק, או להתקנת מגש פלט נוסף

לקבלת הציוד האופציונלי המאפשר לך להשתמש בפונקציות כגון קיפול ומהדק, ראה ציוד אופציונאלי לפונקציות ספציפיות

להתקנת כיסוי במקום מזין

לשימוש בפונקציית האימות לניהול משתמשים לפי מחלקה

לשימוש בכלי תמיכה בעת סגירת המזין

לפינוי מקום לטובת הנחת מסמכי מקור וכדומה.

טיפול באפשרויות

אין להניח את ידך בחלק של המגש שבו מבוצע ההידוק (ליד הגלגלות) אם מלטש מחובר, מאחר שהדבר עלול לגרום לחבלה גופנית.
אין להניח את אצבעותיך או ידיך על המלטש בעת השימוש בו. פעולה זו עלולה לגרום לחבלה גופנית או לנזק למלטש.
בעת הסרת נייר ממגש המסיים, אל תניח את ידיך על מגש הפלט של המסיים. המגש עשוי לנוע כלפי מעלה וידיים שלך עלולות להיתפס.
אין להניח דבר למעט נייר פלט במגשים של המלטש, מאחר שהדבר עלול לגרום לנזק למגשים.
יתכן שחלק מההגדרות לא יוצגו בהתאם לתצורה של הציוד האופציונלי המותקן במכשיר.
838F-025