ציוד אופציונאלי לפונקציות ספציפיות

להלן תיאור הציוד האופציונלי המאפשר לך להשתמש בפונקציות הגימור של המכשיר. התקן פריטים של ציוד נלווה שרלבנטים לפונקציות שבהן אתה מעוניין להשתמש.

השימוש בפונקציות המיון

תפקיד
Inner Finisher-L
Inner 2way Tray-M
Copy Tray-T
איסוף ‎‏*1
קיבוץ ‎‏*1
היסט
סיבוב של 90 מעלות ‎‏*1
*1 זוהי פונקציה סטנדרטית של היחידה הראשית.

השימוש בפונקציות ההידוק

תפקיד
Inner Finisher-L
Inner 2way Tray-M
Copy Tray-T
הידוק + איסוף (פינה/כפול)
הידוק + קיבוץ (פינה/כפול)
הידוק חופשי (פינה)
הידוק ידני (פינה)

שימוש בפונקציית הניקוב

תפקיד
Inner Finisher-L
Inner 2way Tray-M
Copy Tray-T
מנקב חורים
‎‏*1
*1 ניתן לשימוש רק כאשר "Inner 2/4 Hole Puncher-D" או "Inner 4 Hole Puncher-D" מותקנים.
לפרטים אודות פונקציות אלו, ראה פונקציות שימושיות להכנת חומרים ולניהולם.
יתכן שפונקציות הגימור לא יהיו זמינות בהתאם לסוג הנייר. נייר זמין
838F-02J