טעינת נייר המודפס מראש

בעת טעינת נייר מודפס מראש עם לוגו, שים לב לכיוון של הנייר ללא קשר אם השתמשת במגירת הנייר או במגש הרב-תכליתי. טען את הנייר כראוי כך שההדפסה מבוצעת באותו צד של הלוגו.
בעת ביצוע פעולת צילום, שים לב גם לכיוון של המסמך המקורי
הנח את מסמך המקור במזין כשהצד לצילום פונה כלפי מעלה, או הנח מסמך מקור על משטח הזכוכית כשהצד לצילום פונה כלפי מטה, כפי שמודגם באיורים הבאים.
מזין (מסמך בפריסת דיוקן בגודל A4, A5)
משטח זכוכית (מסמך בפריסת דיוקן בגודל A4, A5)
מזין (מסמך בפריסת נוף בגודל A4, A5)
משטח זכוכית (מסמך בפריסת נוף בגודל A4, A5)
מזין(מסמך פריסת דיוקן בגודל A3)
משטח זכוכית (מסמך פריסת דיוקן בגודל A3)
מזין (מסמך פריסת נוף בגודל A3)
משטח זכוכית (מסמך פריסת נוף בגודל A3)
חלק זה מסביר כיצד לטעון נייר מודפס מראש בכיוון הנכון. לתיאור של ההליך הכללי לטעינת נייר במגירת הנייר או במגש הרב-תכליתי, ראה שיטת טעינת נייר בסיסית.
סעיף זה מתאר כיצד לטעון נייר מודפס מראש בעת ביצוע צילום/הדפסה חד-צדדיים. בעת ביצוע צילום/הדפסה חד-צדדיים באמצעות נייר מודפס מראש, כשטוענים את הנייר יש להפוך את משמעותם של כל המשפטים בסעיף זה המתייחסים לכיוון הנייר, כלפי מעלה או כלפי מטה.
כדי לוודא כי ההדפסה תתבצע על הצד המתאים של נייר מודפס מראש, ללא תלות בשאלה אם מדובר בהדפסה חד-צדדית או דו-צדדית, ניתן להשתמש בשיטות ההגדרה הבאות.
באמצעות ציון סוג הנייר בכל פעם שמדפיסים: טען את סוג הנייר הרשום עם האפשרות "נייר מודפס מראש" מוגדרת כ-<On> ב-<Paper Type Management Settings>, ציין את סוג הנייר הזה ולאחר מכן בצע את ההדפסה.
באמצעות ציון מקור הנייר בכל פעם שמדפיסים: טען נייר במקור הנייר שעבורו האפשרות <החלף שיטת הזנת נייר> מוגדרת כ-<עדיפות לצד מודפס>, ציין את מקור הנייר הזה ולאחר מכן בצע את ההדפסה.
טעינה נכונה של נייר מודפס כאשר "נייר מודפס מראש" מוגדר כ <On> ב <Paper Type Management Settings> או כאשר <החלף שיטת הזנת נייר> מוגדר כ <Print Side Priority>
מגירת הנייר: צד הלוגו פונה כלפי מטה
מקור נייר שאינו מגירת הנייר: צד הלוגו פונה כלפי מעלה
הגדר את האפשרות <עדיפות מהירות לצילום מיחידת ההזנה> כ-<Off> מראש. <עדיפות מהירות לצילום מיחידת ההזנה>

טעינת נייר עם סמלי לוגו במגירת הנייר

שיטת הטעינה משתנה אם כיוון הנייר שעליו מודפס הלוגו הוא לאורך או לרוחב. טען את הנייר כשהצד שעליו מודפס הלוגו (הצד להדפסה) פונה כלפי מעלה, כפי שמוצג באיורים הבאים.
בעת טעינת נייר עם סמלי לוגו בגודל A4
נייר עם כיוון לאורך
תוצאות ההדפסה
נייר בכיוון רוחבי
תוצאות ההדפסה
כשטוענים נייר בגדלים A3 - A5 עם לוגו
נייר עם כיוון לאורך
תוצאות ההדפסה
נייר בכיוון רוחבי
תוצאות ההדפסה

טעינת נייר עם סמלי לוגו במגש הרב-תכליתי

שיטת הטעינה משתנה אם כיוון הנייר שעליו מודפס הלוגו הוא לאורך או לרוחב. טען את הנייר כשהצד שעליו מודפס הלוגו (הצד להדפסה) פונה כלפי מטה, כפי שמוצג באיורים הבאים.
בעת טעינת נייר עם סמלי לוגו בגודל A4
נייר עם כיוון לאורך
תוצאות ההדפסה
נייר בכיוון רוחבי
תוצאות ההדפסה
כשטוענים נייר בגדלים A3 - A5 עם לוגו
נייר עם כיוון לאורך
תוצאות ההדפסה
נייר בכיוון רוחבי
תוצאות ההדפסה
838F-00W