<הגדרת פקס נכנס/I-Fax>

ציין את הגדרות תיבת הפקסים/I-Fax הנכנסים.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.
הפריט מסומן בכוכבית (*)
מופיע רק אם במכשיר יש פונקציית פקס.

<הגדרה/רישום של תיבות פקס סודי נכנס>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏ <הגדרות נפוצות>‏ <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן להקצות שם לכל תיבת פקסים נכנסים סודיים וכן להגדיר קוד PIN.
הגדרה/רישום של תיבות פקסים נכנסים סודיים
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרה/רישום של תיבות פקס סודי נכנס>
<מס' תיבה>:‏ 00 עד 49
כן
כן
לא
C
Box Settings
<רישום שם תיבה>
כן
כן
לא
C
Box Settings
<קוד PIN>
כן
כן
לא
C
Box Settings
<הגדרות שליחת URL>
כן
כן
לא
C
Box Settings
<אתחל>
כן
כן
לא
לא
-

<קוד PIN לתיבת זיכרון קליטה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏ <הגדרות נפוצות>‏ <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן להגדיר קוד PIN עבור תיבת הפקסים שהתקבלו השמורים בזיכרון.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<קוד PIN לתיבת זיכרון קליטה>
<הגדרה>: <קוד PIN>,‏ <אישור>
כן
לא
לא
C
Box Settings
היות שאין דרך לבדוק קוד PIN רשום, הקפד לכתוב לעצמך את קוד ה-PIN שהזנת, ולשמור עליו במקום בטוח.

‎<שימוש בנעילת זיכרון פקס>‎ *

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏ <הגדרות נפוצות>‏ <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן לבחור אם לשמור מסמכי פקס שהתקבלו בתיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון. שמירת מסמכים שהתקבלו במכשיר (קבלה לזיכרון)
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש בנעילת זיכרון פקס>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<שימוש בנעילת זיכרון I-Fax>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏ <הגדרות נפוצות>‏ <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן לבחור אם לשמור מסמכי I-fax שהתקבלו בתיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון. שמירת מסמכים שהתקבלו במכשיר (קבלה לזיכרון)
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש בנעילת זיכרון I-Fax>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<שעת התחלת נעילת זיכרון>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏ <הגדרות נפוצות>‏ <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן לציין את הזמן שבו תופעל פונקציית האחסון בזיכרון המכשיר. המכשיר יעבור אוטומטית למצב אחסון בזיכרון המכשיר בזמן שצוין.
הגדרת זמן ההתחלה של האחסון בזיכרון המכשיר
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שעת התחלת נעילת זיכרון>
<כל יום> (1 עד 5), <ציון ימים> (<א'> עד <שבת>, 1 עד 5), <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<שעת סיום נעילת זיכרון>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏ <הגדרות נפוצות>‏ <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן לציין את הזמן שבו תושבת פונקציית האחסון בזיכרון המכשיר. המכשיר יבטל אוטומטית את מצב האחסון בזיכרון המכשיר בזמן שצוין.
הגדרת זמן הסיום של האחסון בזיכרון המכשיר
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שעת סיום נעילת זיכרון>
<כל יום> (1 עד 5), <ציון ימים> (<א'> עד <שבת>, 1 עד 5), <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<Divided Data RX Timeout>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏ <הגדרות נפוצות>‏ <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן לציין את פרק הזמן עד לביטול הקבלה כאשר מקבלים I-fax מחולק לחלקים אך לא ניתן לקבל את הנתונים הבאים. הנתונים שיתקבלו עד לזמן שצוין יודפסו.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<Divided Data RX Timeout>
0 עד 24 עד 99 שע'
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תמחק נתונים מחולקים, לא ניתן יהיה לשלב אותם ליצירת מסמך שלם, אפילו אם הנתונים המחולקים שנותרו יתקבלו בהמשך.
לא ניתן להדפיס נתונים מחולקים בתור תמונה רגילה אלא אם הם שולבו יחד.

<העברת קובץ באחסון זמני לתיבת זיכרון קליטה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏ <הגדרות נפוצות>‏ <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן לציין אם להעביר אוטומטית מסמכים שהתקבלו לתיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון במקרה שלא ניתן להדפיסם עקב שגיאה וכדומה.שמירת מסמכים שהתקבלו במכשיר (קבלה לזיכרון)
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<העברת קובץ באחסון זמני לתיבת זיכרון קליטה>
<Yes>,‏ <לא>
כן
כן
לא
לא
-
838F-0KE