<הגדרת שיטת אימות>

ציין את הגדרות שיטות האימות המשותפות לכל הפונקציות.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<המידע המשמש לאימות שרת LDAP>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרת שיטת אימות>
באפשרותך לציין את שיטת האימות עבור גישה לשרת LDAP.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<המידע המשמש לאימות שרת LDAP>
<הגדרות התקן>,‏ <פרטי אימות של כניסה להתקן>,‏ <פרטים רשומים לכל משתמש>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כאשר האפשרות <הגדרות התקן> מוגדרת
נעשה שימוש בנתונים המוגדרים תחת רישום של שרת LDAP‏.
כאשר האפשרות <פרטי אימות של כניסה להתקן> מוגדרת
נעשה שימוש בפרטי האימות המשמשים לצורך כניסה למכשיר.
כאשר האפשרות <פרטים רשומים לכל משתמש> מוגדרת
פרטי האימות של שרת ה-LDAP נרשמים עבור כל אחד מהמשתמשים.
האפשרות <פרטי אימות של כניסה להתקן> זמינה רק כאשר משתמשים באותם פרטי אימות לצורך כניסה למכשיר ולגישה לשרת ה-LDAP, וכן כאשר משתמשים בשירות כניסה התומך באימות משולב. למידע נוסף בנוגע לשאלה האם שירות הכניסה שבו אתה משתמש תומך באימות משולב, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
כאשר האפשרות <פרטים רשומים לכל משתמש> נבחרת, כל משתמש מגדיר את שם המשתמש והסיסמה המשמשים לאימות LDAP במסך תכונות בסיסיות של שליחה  <רישום/עריכה של פרטים לכל משתמש>‏ <פרטי אימות של שרת LDAP>.

<המידע המשמש לאימות שרת SMTP>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרת שיטת אימות>
באפשרותך לציין את שיטת האימות עבור גישה לשרת SMTP.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<המידע המשמש לאימות שרת SMTP>
<הגדרות התקן>,‏ <פרטים רשומים לכל משתמש>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תבחר <הגדרות התקן>
משתמש במידע שהוגדר ב-<הגדרות תקשורת: הגדרות אימות> (הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax).
אם תבחר <פרטים רשומים לכל משתמש>
רושם את פרטי אימות שרת ה-SMTP ומשתמש בהם עבור כל אחד מהמשתמשים.
אם האפשרות <פרטים רשומים לכל משתמש> נבחרה, כל משתמש צריך ללחוץ על <סריקה ושליחה>‏ <רישום/עריכה של פרטים לכל משתמש>‏ הגדר את שם המשתמש והסיסמה המשמשים עבור אימות SMTP תחת <פרטי אימות של שרת SMTP>.

<המידע המשמש לאימות שידור/עיון בקובץ>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרת שיטת אימות>
באפשרותך לציין את שיטת האימות עבור גישה לשרת קבצים.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<המידע המשמש לאימות שידור/עיון בקובץ>
<סטנדרטי>,‏ <פרטי אימות של כניסה להתקן>,‏ <פרטים רשומים לכל משתמש>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
האפשרות <פרטי אימות של כניסה להתקן> חוקית רק עבור SMB ו-WebDAV.
כאשר האפשרות <סטנדרטי> מוגדרת
נעשה שימוש בנתונים המוגדרים תחת רישום יעדים בפנקס הכתובות.
כאשר האפשרות <פרטי אימות של כניסה להתקן> מוגדרת
נעשה שימוש בפרטי האימות המשמשים לצורך כניסה למכשיר.
כאשר האפשרות <פרטים רשומים לכל משתמש> מוגדרת
פרטי האימות של שרת הקבצים נרשמים עבור כל אחד מהמשתמשים.
כאשר האפשרות <פרטים רשומים לכל משתמש> נבחרת, כל משתמש מגדיר את שם המשתמש והסיסמה המשמשים לאימות שרת קבצים במסך התכונות הבסיסיות של השליחה <רישום/עריכה של פרטים לכל משתמש>‏ <פרטי אימות עבור קבלה/עיון בקובץ>.
838F-0JF