<הגדרות ברירת מחדל לדוח פלט>

ציין את הגדרות ברירת המחדל המשמשות בעת הדפסת דוחות כגון דוח שידור ודוח ניהול תקשורת.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<הדפסה דו-צדדית>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות הדפסה>‏  <הגדרות ברירת מחדל לדוח פלט>
ציין האם להדפיס את הדוח על שני צדי הנייר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הדפסה דו-צדדית>
<On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0JA