<קבלה/העברה>

ציין את ההגדרות עבור פונקציות הקבלה וההעברה.
הפריט מסומן בכוכבית (*)
מופיע רק אם במכשיר יש פונקציית פקס.

<דוח פלט>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>
הדוח מדפיס רשימה של פרטי רישום עבור הגדרות שליחה/קבלה והגדרות פקס.

<הגדרות נפוצות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>
ציין את ההגדרות המשותפות לפונקציות הקבלה וההעברה.

‎<הגדרות פקס>‎ *

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>
ציין את ההגדרות עבור קבלה והעברה של פקסים.
838F-0K9