<הגדרת קו>

ציין את הגדרות קו הפקס.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.
הפריט מסומן בכוכבית (*)
מופיע רק אם האפשרות מותקנת.

<קו 1> עד <Line n>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏ <שליחה>‏ <הגדרות פקס>‏ <הגדרת קו>
ציין הגדרות כגון מספר הפקס ושם היחידה עבור כל קו.
מספר הקווים המוצג משתנה בהתאם למשתנים הבאים:
האפשרויות המותקנות
ההגדרה <מס' קווי שידור> (מכשירי לקוח פקס מרוחק בלבד)
<תיכנות מספר טלפון של יחידה>
 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏ <שליחה>‏ <הגדרות פקס>‏ <הגדרת קו>‏ <קו 1> עד <Line n>
ניתן לרשום את מספר הפקס שבו יש להשתמש כאשר משתמשים בפקס במכשיר. מספר הפקס הרשום יודפס על נייר אצל הנמען בתור פרטי השולח כאשר תשלח פקס. הגדרות קו הפקס
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תיכנות מספר טלפון של יחידה>
הזן את מספר הטלפון של המשתמש
כן
לא
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<רישום שם יחידה>
 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏ <שליחה>‏ <הגדרות פקס>‏ <הגדרת קו>‏ <קו 1> עד <Line n>
באפשרותך לרשום את שם החברה או המחלקה שלך בתור שם היחידה. השם הרשום יודפס על נייר אצל הנמען בתור פרטי השולח כאשר תשלח פקס. הגדרות קו הפקס
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רישום שם יחידה>
הזן את שם היחידה
כן
לא
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<בחירת סוג קו>
 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏ <שליחה>‏ <הגדרות פקס>‏ <הגדרת קו>‏ <קו 1> עד <Line n>
ניתן להגדיר את סוג קו הטלפון המחובר למכשיר. אם תיפול שגיאה בהגדרה זו, לא תוכל לתקשר עם מכשירים אחרים. הקפד לבדוק את סוג קו הטלפון שבו אתה משתמש, ובצע את ההגדרה הנכונה. הגדרות קו הפקס
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<בחירת סוג קו>
<מתקפים>,‏ <צליל>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‎<עריכת שם קו עבור מסך בחירת קו>‎ *
 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏ <שליחה>‏ <הגדרות פקס>‏ <הגדרת קו>‏ <קו 1> עד <Line n>
באפשרותך לרשום את שם הקו של לחצן המוצג במסך <בחירת קו>. הגדרות קו הפקס
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<עריכת שם קו עבור מסך בחירת קו>
הזן את שם הקו
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
‎<רשימת ברירת מחדל של כתובות לבחירת קו>‎ *
 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏ <שליחה>‏ <הגדרות פקס>‏ <הגדרת קו>‏ <קו 1> עד <Line n>
באפשרותך לציין את סוג רשימת הכתובות שברצונך להציג בתור הגדרת ברירת המחדל כאשר אתה משתמש ב- <פנקס כתובות> במסך תכונות פקס הבסיסיות. הגדרה זו תהיה בתוקף רק כאשר תבחר את הקו לשימוש במסך <בחירת קו>. הגדרות קו הפקס
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רשימת ברירת מחדל של כתובות לבחירת קו>
<רשימת כתובות 1> עד <רשימת כתובות 10>,‏ <כל רשימות הכתובות>
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information

‎<בחירת קו שידור>‎ *

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏ <שליחה>‏ <הגדרות פקס>‏ <הגדרת קו>
ניתן לבחור את העדיפות של קו שישמש לשליחת פקסים וכן לבחור קו שאינו מאושר לשימוש זה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<בחירת קו שידור>
<קו 1> : <עדיפות לשידור>,‏ <מנע שידור>
‎<Line n>‎‎‏*1 : <עדיפות לשידור>,‏ <מנע שידור>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*1 מספר הקווים המוצג משתנה בהתאם לאפשרויות המותקנות.
גם אם תגדיר את האפשרות <קו 1> כ-<מנע שידור>, קו 1 עדיין ישמש לקבלת שירותי מידע באמצעות פקס.
אם תבחר קו אחר ב-<אפשרויות>, להגדרה זו תינתן עדיפות.
838F-0K6