<שליחה>

ציין את ההגדרות עבור פונקציית השליחה.
הפריט מסומן בכוכבית (*)
מופיע רק אם במכשיר יש פונקציית פקס.

<דוח פלט>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>
הדוח מדפיס רשימה של פרטי רישום עבור הגדרות שליחה/קבלה והגדרות פקס.

<הגדרות נפוצות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>
ציין את ההגדרות המשותפות לפונקציית השליחה.

<הגדרות דואל/I-Fax>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>
ציין את ההגדרות לשליחת דואר אלקטרוני ו-I-Fax.

‎<הגדרות פקס>‎ *

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>
ציין את הגדרות שליחת הפקסים.
838F-0K1