<דוח פלט>

הדוח מדפיס רשימה של פרטי רישום עבור הגדרות שליחה/קבלה והגדרות פקס.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.
הפריט מסומן בכוכבית (*)
מופיע רק אם במכשיר יש פונקציית פקס.

<רשימת נתוני משתמשי שידור/קליטה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <דוח פלט>
ניתן להדפיס רשימה של הגדרות השליחה/קבלה הרשומות במכשיר. הדפסת דוחות ורשימות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רשימת נתוני משתמשי שידור/קליטה>
<Yes>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-

‎<רשימת נתוני משתמשי פקס>‎ *

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <דוח פלט>
ניתן להדפיס רשימה של הגדרות הפקס הרשומות במכשיר. הדפסת דוחות ורשימות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רשימת נתוני משתמשי פקס>
<Yes>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-
838F-0K2