<הגדרות סיסמה>

ציין את ההגדרות לשיפור האבטחה היעילה של סיסמאות.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<אסור על שמירת סיסמת אימות במטמון>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>‏  <הגדרות סיסמה>
בחר אם לאסור על שמירה בזיכרון של סיסמה המוזנת בכניסה למערכת.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אסור על שמירת סיסמת אימות במטמון>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ללא תלות בהגדרה זו, סיסמאות לא יישמרו בציר הזמן של משתמשים לא-מאומתים או של משתמשים אורחים.

<הצגת אזהרה כאשר סיסמת ברירת המחדל בשימוש>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>‏  <הגדרות סיסמה>
בחר אם להציג את המסך לשינוי סיסמה כאשר המנהל נכנס למכשיר באמצעות שם המשתמש והסיסמה המוגדרים כברירת מחדל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת אזהרה כאשר סיסמת ברירת המחדל בשימוש>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם פג תוקף הסיסמה, יופיע המסך לשינוי סיסמה, ללא תלות בהגדרה זו.

<אפשר גישה מרחוק בעזרת סיסמת ברירת מחדל>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>‏  <הגדרות סיסמה>
בחר אם לאפשר שימוש בסיסמה המוגדרת כברירת מחדל כאשר נכנסים למערכת מממשק המשתמש המרוחק.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אפשר גישה מרחוק בעזרת סיסמת ברירת מחדל>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות אורך מינימום>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>‏  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגדיר את מספר התווים המינימלי הדרוש לרישום סיסמה כדי למנוע סיסמאות פשוטות מדי. כשקובעים אורך סיסמה, לא ניתן לרשום משתמש עם סיסמה ריקה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות אורך מינימום>
<On> (1 עד 32 תווים), <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרה זו חלה על ניהול אימות אישי, לא על מזהה מחלקה וקוד PIN.
הגדרות של הגבלת סיסמאות יהיו תקפות עבור סיסמאות שיירשמו/ייערכו לאחר שההגבלות יוגדרו. כאשר סיסמה שרשומה כבר חורגת מההגבלות המוחלות על הגדרות אלו, יוצג מסך המבקש לשנות את הסיסמה בעת ביצוע אימות משתמש.

<הגדרות תקופת תוקף>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>‏  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגדיר פרק זמן שלאחריו יפוג תוקף הסיסמה על מנת לאלץ את המשתמשים להחליף סיסמאות באופן תקופתי ולמנוע סיסמאות פשוטות מדי.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות תקופת תוקף>
<On> (1 עד 180 ימים), <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרה זו חלה על ניהול אימות אישי, לא על מזהה מחלקה וקוד PIN.
הגדרות של הגבלת סיסמאות יהיו תקפות עבור סיסמאות שיירשמו/ייערכו לאחר שההגבלות יוגדרו. כאשר סיסמה שרשומה כבר חורגת מההגבלות המוחלות על הגדרות אלו, יוצג מסך המבקש לשנות את הסיסמה בעת ביצוע אימות משתמש.

<אסור שימוש ב-3 ומעלה תווים זהים עוקבים>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>‏  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגביל סיסמאות כך שלא ניתן יהיה להשתמש באותו התו שלוש פעמים או יותר ברצף.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אסור שימוש ב-3 ומעלה תווים זהים עוקבים>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרה זו חלה על ניהול אימות אישי, לא על מזהה מחלקה וקוד PIN.
הגדרות של הגבלת סיסמאות יהיו תקפות עבור סיסמאות שיירשמו/ייערכו לאחר שההגבלות יוגדרו. כאשר סיסמה שרשומה כבר חורגת מההגבלות המוחלות על הגדרות אלו, יוצג מסך המבקש לשנות את הסיסמה בעת ביצוע אימות משתמש.

<השתמש בתו רישי אחד לפחות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>‏  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגביל סיסמאות כך שניתן יהיה לרשום רק סיסמאות הכוללות לפחות אות רישית אחת.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<השתמש בתו רישי אחד לפחות>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרה זו חלה על ניהול אימות אישי, לא על מזהה מחלקה וקוד PIN.
הגדרות של הגבלת סיסמאות יהיו תקפות עבור סיסמאות שיירשמו/ייערכו לאחר שההגבלות יוגדרו. כאשר סיסמה שרשומה כבר חורגת מההגבלות המוחלות על הגדרות אלו, יוצג מסך המבקש לשנות את הסיסמה בעת ביצוע אימות משתמש.

<השתמש בתו רגיל אחד לפחות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>‏  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגביל סיסמאות כך שניתן יהיה לרשום רק סיסמאות הכוללות לפחות אות קטנה אחת.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<השתמש בתו רגיל אחד לפחות>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרה זו חלה על ניהול אימות אישי, לא על מזהה מחלקה וקוד PIN.
הגדרות של הגבלת סיסמאות יהיו תקפות עבור סיסמאות שיירשמו/ייערכו לאחר שההגבלות יוגדרו. כאשר סיסמה שרשומה כבר חורגת מההגבלות המוחלות על הגדרות אלו, יוצג מסך המבקש לשנות את הסיסמה בעת ביצוע אימות משתמש.

<השתמש בספרה אחת לפחות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>‏  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגביל סיסמאות כך שניתן יהיה לרשום רק סיסמאות הכוללות לפחות ספרה אחת.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<השתמש בספרה אחת לפחות>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרה זו חלה על ניהול אימות אישי, לא על מזהה מחלקה וקוד PIN.
הגדרות של הגבלת סיסמאות יהיו תקפות עבור סיסמאות שיירשמו/ייערכו לאחר שההגבלות יוגדרו. כאשר סיסמה שרשומה כבר חורגת מההגבלות המוחלות על הגדרות אלו, יוצג מסך המבקש לשנות את הסיסמה בעת ביצוע אימות משתמש.

<השתמש בסמל אחד לפחות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>‏  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגביל סיסמאות כך שניתן יהיה לרשום רק סיסמאות הכוללות לפחות סמל אחד.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<השתמש בסמל אחד לפחות>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרה זו חלה על ניהול אימות אישי, לא על מזהה מחלקה וקוד PIN.
הגדרות של הגבלת סיסמאות יהיו תקפות עבור סיסמאות שיירשמו/ייערכו לאחר שההגבלות יוגדרו. כאשר סיסמה שרשומה כבר חורגת מההגבלות המוחלות על הגדרות אלו, יוצג מסך המבקש לשנות את הסיסמה בעת ביצוע אימות משתמש.
838F-0LH