<מסנן כתובות IPv4>

ציין את ההגדרות לסינון כתובות IPv4.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<מסנן יוצא>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות חומת אש>‏ <מסנן כתובות IPv4>
ציין את המסנן היוצא. ציון כתובות IP בהגדרות של חומת אש
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מסנן יוצא>
<שימוש במסנן>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיניות ברירת מחדל>: <הרשה>,‏ <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 16 כתובות IPv4), <Details/Edit>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום>
<כתובת יחידה>,‏ <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>,‏ <כתובת אחרונה>), <קידומת כתובת> (<כתובת>,‏ <אורך קידומת>), <מספר יציאה>(<אל תציין>,‏ <ציון>)
<ציון>(<מספר יציאה>): <הוספה>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Details/Edit>
<כתובת יחידה>,‏ <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>,‏ <כתובת אחרונה>), <קידומת כתובת> (<כתובת>,‏ <אורך קידומת>), <מספר יציאה>(<אל תציין>,‏ <ציון>)
<ציון>(<מספר יציאה>): <הוספה>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (1 עד 32)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<מסנן נכנס>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות חומת אש>‏ <מסנן כתובות IPv4>
ציין את המסנן הנכנס. ציון כתובות IP בהגדרות של חומת אש
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מסנן נכנס>
<שימוש במסנן>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיניות ברירת מחדל>: <הרשה>,‏ <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 16 כתובות IPv4), <Details/Edit>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום>
<כתובת יחידה>,‏ <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>,‏ <כתובת אחרונה>), <קידומת כתובת> (<כתובת>,‏ <אורך קידומת>), <מספר יציאה> (<אל תציין>,‏ <ציון>)
<ציון> (<מספר יציאה>): <הוספה>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Details/Edit>
<כתובת יחידה>,‏ <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>,‏ <כתובת אחרונה>), <קידומת כתובת> (<כתובת>,‏ <אורך קידומת>), <מספר יציאה> (<אל תציין>,‏ <ציון>)
<ציון> (<מספר יציאה>): <הוספה>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (1 עד 32)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<אפשר תמיד שליחה/קבלה בעזרת ICMP>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות חומת אש>‏  <מסנן כתובות IPv4>
ציין אם להשתמש לאפשר תמיד תקשורת ICMP.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אפשר תמיד שליחה/קבלה בעזרת ICMP>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0HF