<הגדרות חומת אש>

ציין את הגדרות סינון חבילות המאפשרות תקשורת רק עם מכשירים בעלי כתובת IP וכתובת MAC ספציפיות.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<מסנן כתובות IPv4>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות חומת אש>
ציין את ההגדרות לסינון כתובות IPv4.

<מסנן כתובות IPv6>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות חומת אש>
ציין את ההגדרות לסינון כתובות IPv6.

<מסנן כתובות MAC>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות חומת אש>
ציין את ההגדרות לסינון כתובות MAC.

<יומן חסימת כתובות IP>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות חומת אש>
מציג את יומן החסימות באמצעות מסנן כתובות IP. ציון כתובות IP בהגדרות של חומת אש
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<יומן חסימת כתובות IP>
<Date>,‏ <סוג>,‏ <IP Address>,‏ <מספר יציאה>,‏ <תוצאה>,‏ <פרטים>
לא
כן
כן
לא
-
838F-0HE