<Gebruikersbeheer>

U kunt de instellingen configureren voor het beheer van gebruikers van de machine met een toepassing voor gebruikersverificatie.
<Wachtwoord beheerder instellen>
<Inst.>  <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>  <Authentificatiebeheer>
U kunt het wachtwoord wijzigen dat door de beheerder wordt gebruikt om in te loggen op de UI op afstand. Wanneer het wachtwoord opnieuw wordt gewijzigd, kan het alleen worden opgegeven vanaf de UI op afstand.
<Pincode beheerder instellen>
<Inst.>  <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>  <Authentificatiebeheer>
U kunt instellen om de PIN in te voeren om instellingen weer te geven die beheerdersbevoegdheden nodig hebben.
<Instellingen Systeembeheerderinformatie>
<Inst.>  <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>
Stel de gegevens van de systeembeheerder voor de machine in. De systeembeheerders-ID en pincode wijzigen
<Afdeling ID beheer>
<Inst.>  <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>
Geef aan of gebruikers in groepen moeten worden beheerd door gebruikers toe te wijzen aan afdelings-ID's. Afdelings-ID-beheerinstellingen configureren
802Y-07S