Άλλα Προβλήματα

Αδυναμία πατήματος πλήκτρου, επιλογής στοιχείου ή ένα στοιχείο δεν εμφανίζεται.

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να οριστούν μόνο από τον διαχειριστή. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από γενικούς χρήστες.
Ρυθμίσεις/Καταχώριση
Ο διαχειριστής συστήματος περιορίζει τις λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γενικοί χρήστες για να αποτρέψουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση και περιορίζει τη χρήση των λειτουργιών.
Τις λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την Πιστοποίηση Χρήστη τις διαχειρίζεται ο διαχειριστής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες αν συνδεθείτε με κωδικό με δικαιώματα πρόσβασης.
Σύνδεση στη συσκευή
Οι λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επειδή ο προαιρετικός εξοπλισμός ή τα προαιρετικά αξεσουάρ συστήματος που απαιτούνται δεν έχουν εγκατασταθεί.
Η διαχείριση των ρυθμίσεων πραγματοποιείται βάσει των ρυθμίσεων της πολιτικής ασφαλείας. Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, πρέπει να συνδεθείτε στο Remote UI με δικαιώματα διαχειριστή.
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πολιτικής ασφαλείας

Ορισμένες ρυθμίσεις που εισαγάγατε από άλλη συσκευή δεν εμφανίζονται.

Αν έχει οριστεί πολιτική ασφαλείας, οι ρυθμίσεις που παραβιάζουν την πολιτική ασφαλείας δεν μπορούν να εισαχθούν.

Τα αρχεία καταγραφής είναι ακατανόητα.

Κατά το άνοιγμα των αρχείων CSV με το Microsoft Excel, το περιεχόμενο μπορεί να μην αναγνωρίζεται ως αλφαριθμητικά κειμένου και, ως εκ τούτου, να είναι ακατανόητο. Αν συμβεί αυτό, ανοίξτε τα αρχεία με μια εφαρμογή επεξεργασίας αρχείων CSV ή κειμένου.

Τα συμβάντα αρχείων καταγραφής δεν καταγράφονται παρόλο που ξεκίνησε η συλλογή των αρχείων καταγραφής.

Τα αποτελέσματα μπορεί να μην εμφανίζονται σε ένα αρχείο καταγραφής αν έχουν ανακτηθεί αμέσως μετά την έναρξη της συλλογής αρχείων καταγραφής. Δεδομένου ότι διαρκεί λίγη ώρα η συλλογή αρχείων καταγραφής, περιμένετε λίγο και ανακτήστε το αρχείο καταγραφής ξανά.

Δεν εμφανίζεται η ρύθμιση για χαρτί μεγέθους K.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί μεγέθους K αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
80YS-08X