Korištenje značajke AirPrint

U ovom se odjeljku opisuju postavke potrebne za korištenje značajke AirPrint i postupak za ispis s uređaja tvrtke Apple.
Postavke značajke AirPrint
Funkcije značajke AirPrint
Otklanjanje poteškoća

Konfiguracija postavki značajke AirPrint

Podatke koji se koriste za prepoznavanje uređaja, uključujući naziv uređaja i mjesto instaliranja, možete registrirati. Postavke potrebne za upotrebu značajke AirPrint možete konfigurirati daljinskim pristupom uz Remote UI.

Konfiguriranje postavki putem sučelja Remote UI

1
Pokrenite Remote UI, a zatim se prijavite u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Kliknite [Settings/Registration].
Ako koristite mobilni uređaj, kao što su iPad, iPhone ili iPod touch, u ovom odjeljku sve riječi „kliknite“ tumačite kao „dodirnite“.
3
Kliknite na [Network Settings] [AirPrint Settings].
4
Definirajte potrebne postavke i kliknite [OK].
 [Use AirPrint]
Označite potvrdni okvir kako biste omogućili AirPrint. Da biste onemogućili AirPrint, poništite odabir potvrdnog okvira.
 [Pokaži pogreške za AirPrint]
Možete odrediti želite li prikazati zaslon s pogreškom na upravljačkoj ploči ako ispisivanje nije izvršeno zbog problema s podacima za ispis kad ispisujete pomoću AirPrinta.
 [Printer Name]
Unesite naziv uređaja. Ako je mDNS naziv već registriran u [mDNS Settings] ([Network Settings], u [Preferences] (Settings/Registration)), prikazat će se registrirani naziv.
 [Location]
Unesite lokaciju uređaja. Ako je lokacija već registrirana u odjeljku [Device Information Settings] ([Device Management] u odjeljku [Management Settings] (Settings/Registration)), prikazat će se registrirani naziv.
 [Latitude]
Unesite zemljopisnu širinu lokacije na kojoj je postavljen uređaj.
 [Longitude]
Unesite zemljopisnu dužinu lokacije na kojoj je postavljen uređaj.
5
Ponovno pokrenite uređaj.
Isključite uređaj, pričekajte najmanje 10 sekundi, a zatim ga uključite.

Konfiguriranje postavki na upravljačkoj ploči

1
Odaberite <Podesi> na zaslonu <Početni prikaz>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Odaberite <Vaše postavke> <Mreža> <Koristi AirPrint>.
Za konfiguriranje ove postavke potrebno je unijeti PIN administratora.
3
Odaberite <Uključeno> <OK>.
Ako odaberete [Use AirPrint], sljedeće će postavke u odjeljku <TCP/IP postavke> biti postavljene na <Uključeno>.
Koristi HTTP
Postavke IPP ispisivanja
Koristi IPv4 mDNS
Koristi IPv6 mDNS
Ako promijenite [Printer Name] koje ste jednom odredili, možda više nećete moći ispisivati s Maca koji ste dosad mogli koristiti za ispis. To se događa jer se automatski promijenila i postavka <mDNS naziv> (Podešavanje DNS postavki) za IPv4. U tom slučaju taj uređaj ponovno dodajte na Mac računalo.
Kada se koristi AirPrint, <Use Same mDNS Name as IPv4> postavljeno je na <On> za naziv mDNS-a IPv6 adrese.
Ako unesete naziv pisača, bit će jednostavnije prepoznati veći broj pisača koji podržavaju AirPrint.

Prikaz zaslona značajke AirPrint

Možete prikazati zaslon za značajku AirPrint na kojemu možete ne samo pristupiti postavkama te značajke, nego i pogledati podatke o potrošnim materijalima kao što su papir i spremnik tonera. Osim toga možete i konfigurirati postavke funkcije sigurnosti.

Prikaz s Mac računala

1
Kliknite [System Preferences] u docku na radnoj površini [Printers & Scanners].
2
Odaberite uređaj i kliknite [Options & Supplies].
3
Kliknite [Pokaži web-stranicu pisača].
4
Prijava u Remote UI
Da biste promijenili postavke značajke AirPrint, potrebno se prijaviti kao administrator.

Konfiguriranje zaslona za AirPrint

Ako se prijavite s administratorskim ovlastima, moći ćete mijenjati AirPrint postavke putem stranice za AirPrint.

 [AirPrint]

Omogućuje vam da provjerite vrijednosti unesene u postavke značajke AirPrint, kao što su naziv i lokacija uređaja. Te postavke možete promijeniti tako da kliknete [Edit].

 [Print Security Settings]

Odredite postavke potrebne za ispisivanje pomoću TLS-a i autentikacije.
Ako je opcija <Postavke IPP ispisivanja> već postavljena, prikazat će se postojeće postavke. Vrijednosti koje su registrirane u izborniku [Print Security Settings] mijenjaju se u skladu s vrijednostima iz izbornika <Postavke IPP ispisivanja>.

 [User Management]

Možete dodavati/uređivati korisnike za autentikaciju. Upravljanje korisnicima

 [TLS Settings]

Omogućuje vam da promijenite ključ i certifikat koji se koriste za TLS. Konfiguracija ključa i certifikata za TLS

 [Key and Certificate Settings]

Omogućuje vam da generirate i instalirate ključ i certifikat ili pak zatražite izdavanje certifikata. Konfiguracija ključa i certifikata za TLS

Provjera potrošnog materijala i verzije uređaja

Možete provjeriti informacije koje se tiču izvora papira uređaja, preostale količine tonera i verzije uređaja.

Zaštitni znakovi

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X i Safari zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. AirPrint i logotip AirPrint žigovi su tvrtke Apple Inc.
iOS je žig ili registrirani žig tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama te se koristi pod licencom.
8103-038