Отстраняване на неизправности

Този раздел описва начините за решаване на проблеми, възникващи при използването на системата за проверка.

Засядане на хартия

Ако възникне засядане на хартия в модула за проверка
Вижте следното за подробности как да изчистите заседналата хартия.
Ако възникне засядане на хартия на друго място, а не в модула за проверка
Проверете дисплея на принтера или контролера и изчистете заседналата хартия. Прегледайте съответните ръководства с инструкции за подробности.
Ако възникне засядане на хартия в процес след модула за проверка, проверката не може да продължи.
Ако възникне засядане на хартия в процес преди модула за проверка, проверката може да бъде възобновена след изчистването на заседналата хартия. Възможно е обаче проверката да не успее да продължи в зависимост от условията.
Примери:
Ако страницата, която инструментът за проверка чака да провери, се различава от страницата, отпечатана след възобновяване на проверката
Ако не можете да продължите проверката, отменете задачата за печат и изпълнете проверката отново.