<Pas voorrand sec. trans. volt. aan.>/<Corrigeer achterrand tonertoepass.>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Papierinstellingen>  <Instellingen beheer type papier>

Pas voorrand sec. trans. volt. aan.

Als het beeld op de voorrand vaag of ongelijkmatig is in vergelijking met beelden afgedrukt op normaal papier, kunt u nu de secundaire overdrachtsspanning (de spanning die het tonerbeeld op het papier aanbrengt) voor de voorrand voor het geregistreerde aangepaste papier wijzigen.
Als het hele beeld in plaats van alleen de voorrand vager of verstoord wordt, wijzigt u <Sec. overdr.spanning aanpassen>.
Het aanpassen van <Sec. overdr.spanning aanpassen> kan de instellingen van <Corrigeer achterrand tonertoepass.> en <Aanpassen beeldpositie> beïnvloeden. Wijzig indien nodig deze instellingen.
Volg onderstaande richtlijnen om aanpassingen uit te voeren.
<Aanpassingsniveau>: Als u dit in positieve richting verhoogt, verhoogt u het effect op afbeeldingsproblemen aan de voorrand. Als u de waarde te veel verhoogt, kan er toner ontbreken in gebieden met een hoge dichtheid.
<Correctie hoeveelh.>: Als u dit in positieve richting verhoogt, neemt de afstand vanaf waar de controle wordt uitgevoerd toe vanaf de invoerrand van het papier. De afstand neemt toe in stappen van +1 mm.

Corrigeer achterrand tonertoepass.

Wanneer omgekruld papier of papier dat gevoelig is voor omkrullen voor dubbelzijdig kopiëren/afdrukken wordt gebruikt, wordt de toner mogelijk niet voldoende aangebracht of kan de kleur aan de achterrand (vanuit de invoerrichting) van het papier vaag worden. Bij afbeeldingen met een lage dichtheid kan de kleur vager of donkerder worden. In deze gevallen kunt u nu de instellingen <Corrigeer achterrand tonertoepass.> voor het geregistreerde aangepaste papier wijzigen.
Als het hele beeld in plaats van alleen de voorrand vager of verstoord wordt, wijzigt u <Sec. overdr.spanning aanpassen>.
Het aanpassen van <Adjust Lead Edge Secondary Transfer Voltage> kan de instellingen van <Corrigeer achterrand tonertoepass.> en <Aanpassen beeldpositie> beïnvloeden. Wijzig indien nodig deze instellingen.
Volg onderstaande richtlijnen om aanpassingen uit te voeren.
<Aanpassingsniveau>: Als u dit in positieve richting verhoogt, verhoogt u het effect op afbeeldingsproblemen aan de achterrand. Als u de waarde te veel verhoogt, kan er toner ontbreken in gebieden met een hoge dichtheid.
<Correctie hoeveelh.>: Als u dit in positieve richting verhoogt, neemt de afstand vanaf waar de controle wordt uitgevoerd toe vanaf de achterrand van het papier in de richting van de invoerrand van het papier, gezien vanuit de achterrand van het papier. De afstand neemt toe in stappen van 1 mm.
Als het uitvoeren van een aanpassing het probleem niet verbetert, past u <Sec. overdr.spanning aanpassen> of <Pas voorrand sec. trans. volt. aan.> aan. In dit geval kan het verlagen van de secundaire overdrachtsspanning van de huidige waarde effect hebben. De aanpassing moet echter geleidelijk worden uitgevoerd, omdat dit het beeld kan beïnvloeden.

Tabel Instellingen/Registratie

Voor meer informatie over het weergeven van de tabel Instellingen/Registratie, raadpleegt u Instellingen/Registratie Tabel Instellingen/Registratie in de "Gebruikershandleiding".
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen beheer type papier>
<Details/Bewerken>
<Naam>, <Categorie>, <Basisgewicht>, <Afwerken>, <Type>, <Kleur>, <Gebruiken als sjabloonpapier>, <2de zijde van 2-zijdige pag.>, <Aanpassen beeldpositie>, <Aanpassen kruipcorrectie>, <Aanpassen glans>, <Sec. overdr.spanning aanpassen>, <Pas voorrand sec. trans. volt. aan.>, <Corrigeer achterrand tonertoepass.>, <Tonerreductiemodus>
<Dupliceren>, <Verwijderen>
Ja
Nee
Ja
Nee
C*
Instellingen beheer type papier
* <Gebruiken als sjabloonpapier>, <2de zijde van 2-zijdige pag.>, <Aanpassen beeldpositie>, <Aanpassen glans>, <Sec. overdr.spanning aanpassen> en <Tonerreductiemodus> zij georganiseerd als "A".
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen beheer type papier>
<Details/Bewerken>
<Naam>, <Categorie>, <Basisgewicht>, <Afwerken>, <Type>, <Kleur>, <Gebruiken als sjabloonpapier>, <Aanpassen beeldpositie>, <Aanpassen kruipcorrectie>, <Aanpassen glans>, <Sec. overdr.spanning aanpassen>, <Pas voorrand sec. trans. volt. aan.>, <Corrigeer achterrand tonertoepass.>
<Dupliceren>, <Verwijderen>
Ja
Nee
Ja
Nee
C*
Instellingen beheer type papier
* <Gebruiken als sjabloonpapier>, <Aanpassen glans>, en <Sec. overdr.spanning aanpassen> zijn georganiseerd als "A".
843S-009