Změny z Ver. 3.10 na Ver. 3.11

Změny ve verzi platformy Ver. 3.11 jsou uvedené dole. U některých modelů nemusí být dostupné zde uvedené funkce a nastavení. Podrobnosti najdete v popisech v odkazech u každé změny.

Změny funkcí

Podpora služby Universal Print
Do funkce vizuálních zpráv byly přidány nové funkce.
Změny podporovaných operačních systémů

Změny obrazovky Nastavení/Uložení

Změna popisu u konfigurace možnosti <Povolit funkci automatického tisku při přihlášení>.

Změny u zpráv

Byly přidány zprávy ke službě Universal Print
88C0-013