Změny z Ver. 3.12 na Ver. 3.13

Změny ve verzi platformy Ver. 3.13 jsou uvedené dole. U některých modelů nemusí být dostupné zde uvedené funkce a nastavení. Podrobnosti najdete v popisech v odkazech u každé změny.

Změny funkcí

Přejmenování tlačítka zobrazeného na obrazovce <Hlavní obrazovka>
Podpora typu zabezpečení WPA3 přes připojení na bezdrátovou síť LAN
Do informací v části Uživatel, který má být registrován do místního zařízení byla přidána položka Uživatelé budou muset při prvním přihlášení změnit svoje heslo
Změna specifikací (Podporované operační systémy/Systémové prostředí)
Mezi položky, které lze zkontrolovat v informacích o zařízení, byla přidána verze TPM.

Změny obrazovky Nastavení/Uložení

Přidáno <Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>
Přejmenování položky <Použít funkci skenování WSD>
Přejmenování položky <Nastavení jména hostitele/domény DNS>
Přejmenování položky <Zadat síťový klíč (PSK)>
Přejmenování položky <PSK>
Do položek nastavení <Nastavení zabezpečení> byla přidána položka <WPA2-PSK/WPA3-SAE> a <WPA3-SAE>
Přejmenování položky <Nastavení zabezpečení> (<WPA/WPA2-PSK>)
Přejmenování položky <Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp>
Přejmenování položky <Autom. výběr zásuvky na papír podle barvy>
Přejmenování položky <Nastavení pro zálohování odeslaného dokumentu>
Přejmenování položky <Použít funkci zálohování odeslaného dokumentu>
88C0-011