Long Sheet Tray-B

Aquesta safata admet paper llarg la longitud del qual és 487,8 mm o més en el sentit d'alimentació.
Per a més informació sobre el paper disponible, vegeu Paper admès.

Safata de sortida auxiliar

Aquesta safata està dissenyada per instal·lar-se a una unitat d'acabat. Connecteu-la a la safata superior (Safata A) de la Staple Finisher-AG o Booklet Finisher-AG.
Per al Booklet Finisher-AC, connecteu-lo a la Safata C.

Safata d'alimentació auxiliar

Aquesta safata està dissenyada per instal·lar-se a l'entrada de paper de la unitat principal.

Càrrega de Paper a la Long Sheet Tray-B (Opcional)

Aquesta safata permet introduir paper llarg a la unitat. Per utilitzar aquesta safata caldrà la Stack Bypass Alignment Tray-D.
No feu servir paper corbat. Si ho feu, es poden produir encallaments o altres problemes d'impressió. Precaucions relacionades amb la curvatura del paper
Assegureu-vos que establiu correctament el tipus de paper. Per imprimir en paper especial, com ara paper gruixut o transparències, configureu correctament el tipus de paper, especialment si feu servir paper gruixut. El fet de no configurar correctament el tipus de paper pot afectar negativament la qualitat de la imatge. A més, es pot embrutar la unitat de fixació i pot ser que calgui reparar-la, o es pot encallar el paper.
No podeu utilitzar funcions d'acabat com ara plegar o grapar amb aquesta safata.
Controleu que la safata d'alimentació d'ampliació estigui instal·lada correctament. Si no està instal·lada correctament es poden produir encallaments de paper.
Alguns papers gruixuts, segons el tipus de paper, poden causar encallaments de paper si es carreguen diversos fulls a la Long Sheet Tray-B. En aquest cas, ajusteu el nivell de correcció de la curvatura cap al costat positiu. (La quantitat de curvatura s'hauria d'ajustar a 5 mm o menys). Correcció de curvatura de cada calaix
Per obtenir més informació sobre el paper que es pot carregar, vegeu "Paper admès".
1
Afluixeu els quatre cargols de fixació de les guies d'alineació de paper de la Stack Bypass Alignment Tray-D.
2
Ajusteu la posició de les guies de paper a la mida del paper que s'ha carregar.
Ajusteu la posició de les guies d'alineació del paper.
Ajusteu la posició de les guies de paper de la safata multiús.
3
Colleu els quatre cargols de fixació.
4
Carregueu el paper a la Long Sheet Tray-B.
Només es pot posar un full a la vegada.
Comproveu que la pila de paper carregada es manté plana. Si la distància entre les guies d'alineació del paper és menor que l'amplada del paper, l'àrea central del paper pot aixecar-se lleugerament. En aquest cas, pot ser que l'alimentació de paper no sigui possible.
5
Comproveu la mida i el tipus de paper i premeu <Bé>.
Si carregueu paper de mida lliure o si la mida o el tipus que apareix és diferent al del paper real que hi ha carregat, vegeu Especificació de la mida i el tipus de paper de la safata multiús.
9HKS-03E