Comprovació d'imatges llegides abans d'enviar-les (Visualització prèvia)

Podeu comprovar les imatges llegides a la pantalla de visualització prèvia abans d'enviar. A la pantalla de visualització prèvia també podeu eliminar, moure o canviar les pàgines.
L'original no es pot revisar abans d'enviar amb els modes d'enviament directe i enviament manual, encara que s'estableixi <Visualització prèvia>.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Fax>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de fax. Pantalla de funcions bàsiques de fax
4
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui. Funcions bàsiques per enviar faxos
5
Premeu <Opcions> <Visualització prèvia>  <Tancar>.
6
Premeu  (Iniciar).
Es llegeixen els originals i apareix la pantalla de visualització prèvia.
Per cancel·lar la lectura, premeu <Cancel·lar> o  (Aturar) <Sí>.
Quan es mostra <Premeu la tecla [Inici] per llegir el següent original.>
7
Comproveu les imatges llegides a la pantalla de visualització prèvia.
Editeu la imatge llegida a la pantalla de visualització prèvia com calgui.
Eliminació de pàgines
Desplaçament de pàgines
Canvi d'ubicacions de pàgina
8
Premeu <Iniciar enviament>.
El document es començarà a enviar.
9HKS-09C