Enviament d'un fax a una hora especificada

Podeu llegir els originals per endavant i enviar-los a una hora especificada.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Fax>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de fax. Pantalla de funcions bàsiques de fax
4
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui. Funcions bàsiques per enviar faxos
5
Premeu <Opcions> <Enviament diferit>.
6
Introduïu l'hora per a l'enviament i premeu <Bé>.
Introduïu els quatre dígits de l'hora. Per exemple, per a les 07.05 escriviu "0705" i per a les 23.18 escriviu "2318".
7
Premeu <Tancar>.
8
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i s'envien a l'hora indicada.
A la pantalla <Monitor estat> podeu comprovar si l'enviament ha finalitzat. Comprovació de l'estat i el registre de documents enviats i rebuts
9HKS-09U