Restricció de les funcions d'enviament de fax

Podeu establir diverses restriccions per enviar faxos, per evitar els errors d'enviament i la filtració d'informació a tercers. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador.

Confirmació dels números de fax número abans d'enviar

Podeu demanar als usuaris que introdueixin un número de fax dues vegades per confirmar-lo abans d'enviar faxos, per evitar errors de marcatge. Aquesta opció també es pot configurar amb privilegis d'administrador de dispositius (DeviceAdmin).
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>  <Confirmar número de fax introduït>  <On>  <Bé>

Restricció de l'enviament de fax des d'un ordinador

També podeu prohibir als usuaris que enviïn faxos des d'un ordinador (Enviament de faxos des de l'ordinador (Fax de PC)). Aquesta opció també es pot configurar amb privilegis d'administrador de dispositius (DeviceAdmin).
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>  <Permetre TX amb controlador de fax>  <Off>  <Bé>

Visualització d'una pantalla de confirmació per a destinacions de fax

Podeu configurar l'equip perquè mostri una pantalla de confirmació en enviar una destinació de fax. Això pot ajudar a impedir errors d'enviament de fax.
 (Configuració) <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>  <Confirmar abans d'enviar en incl. destinació fax>  <On>  Seleccioneu <Només per dif. seqüenc.> o <Tot>  <Bé>  (Configuració)  (Configuració)  <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>
Les opcions <Només per dif. seqüenc.> i <Tot> no es poden seleccionar si la difusió seqüencial està restringida (Restricció de la difusió seqüencial).
Quan la funció per confirmar el número de fax abans d'enviar (Confirmació dels números de fax número abans d'enviar) està activada, la pantalla de confirmació no es mostra si només hi ha una destinació.

Restricció de la difusió seqüencial

Podeu restringir la funció de difusió seqüencial, que permet als usuaris enviar un fax a diversos destinataris consecutivament.
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>  <Restringir difusió seq. en incloure destinació de fax>  <On>  <Bé>  (Configuració)  (Configuració)  <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>

Restricció de l'enviament des del registre

Podeu prohibir als usuaris que especifiquin una destinació utilitzada anteriorment des del registre. Després de configurar aquesta opció, les destinacions utilitzades anteriorment no es poden seleccionar des del registre quan s'envien faxos.
 (Configuració) <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>  <Restringir reenviament del registre>  <On>  <Bé>
9HKS-0J8