Ús compartit d'una llista d'adreces amb usuaris específics

Podeu utilitzar una llista d'adreces de grups d'usuaris per compartir una llista d'adreces entre usuaris específics. Això és útil quan utilitzeu una llista d'adreces compartida dins del mateix departament.

Procediment per compartir adreces

Seguiu aquest procediment.
Registre d'usuaris.
Deseu els usuaris amb es quals vulgueu compartir contingut. Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local
Si utilitzeu l'autenticació de servidor, aneu al pas 2.
Desament d'un Grup per Compartir
Deseu un grup d'usuaris. Desament de grups d'usuaris
Configurant la Destinació del Grup per Compartir
Especifiqueu el grup creat al pas 2 a [Public View Settings...] a la llista d'adreces en què desareu la destinació. Desament de destinataris mitjançant Remote UI (IU remota)
Per afegir usuaris nous a un grup existent, establiu el grup de destinació quan deseu els usuaris al pas 1.
9HKS-0JX