Desament de destinataris mitjançant Remote UI (IU remota)

Podeu utilitzar Remote UI (IU remota) per desar destinacions a la llibreta d'adreces. També podeu comprovar els detalls desats i editar la llibreta d'adreces.
Per obtenir instruccions sobre com compartir una llista d'adreces, vegeu Ús compartit d'una llista d'adreces amb usuaris específics.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Address Book] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Deseu la destinació.
Per a més informació sobre la llista d'adreces, vegeu Desament de destinataris a la llibreta d'adreces.
1
Feu clic la llista d'adreces a la qual s'ha de desar la destinació ([Personal Address List], llistes d'adreces de grups d'usuaris, [Address List 01] a [Address List 10] o [Address List for Administrators]).
[Personal Address List] és per a ús exclusiu de l'usuari que ha iniciat sessió, i només està disponible quan la gestió de l'autenticació personal està activada.
[Address List for Administrators] només està disponible per als administradors que inicien sessió amb privilegis d'administrador o administrador de dispositius (DeviceAdmin).
Si apareix la pàgina per introduir un PIN, introduïu el PIN i feu clic a [OK].
Si voleu compartir la destinació amb un grup d'usuaris desat, seleccioneu una llista d'adreces de grups d'usuaris desada.
També podeu gestionar les llistes d'adreces de grups d'usuaris; per fer-ho, els usuaris amb privilegis d'administrador han de ser els únics que puguin desar o editar destinacions des de Remote UI (IU remota). <Usar llista adr. grup usuaris>
2
Feu clic a [Register New Destination...].
3
Seleccioneu el tipus de destinació i feu clic a [Set].
4
Deseu la informació necessària i feu clic a [OK].
Els elements que es mostren varien en funció del tipus de destinació. Per obtenir més informació sobre la informació que cal desar, vegeu Desament de destinataris a la llibreta d'adreces.
Desament d'una destinació de grup
Desament d'un nom per a la llista d'adreces
Feu clic a [Register Address List Name...] o [Register/Change Address List Name...], introduïu el nom i feu clic a [OK].
També podeu establir si voleu canviar el nom de la llibreta d'adreces de grups d'usuaris quan es canvia el nom d'un grup d'usuaris. Inicieu la sessió a Remote UI (IU remota) com a usuari amb privilegis d'administrador, premeu [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] i seleccioneu la casella [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name]. [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] només està disponible quan s'activa la gestió d'autenticació personal.
Comprovació/edició de detalls de destinació
Podeu fer clic a la icona [Type] o al nom d'una destinació per comprovar els detalls de la destinació. Per editar la destinació, feu clic a [Edit] canvieu els detalls desats i feu clic a [OK].
Desament d'una llista d'adreces de grup d'usuaris
Desament d'un botó d'accés ràpid
9HKS-0JW