Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local

Per portar a terme la gestió de l'autenticació personal, primer heu de desar la informació de l'usuari a la base de dades de l'equip.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [User Management]  [Authentication Management].
Desactivació d'"Administrator"
"Administrator" està desat com a nom d'administrador (nom d'usuari) predeterminat. Aquest usuari no es pot eliminar, però es pot desactivar després d'afegir un usuari amb privilegis d'"Administrador". Inici de sessió com a administrador
4
Feu clic a [Add User].
Per editar informació de l'usuari
Feu clic a [Edit] per a la informació de l'usuari que vulgueu editar, feu els canvis necessaris i feu clic a [Update].
Per eliminar informació de l'usuari
Seleccioneu la casella corresponent a la informació de l'usuari que vulgueu eliminar i feu clic a [Delete]  [OK].
5
Introduïu la informació necessària.
[User Name:] / [Password:] / [Confirm:]
Introduïu el nom d'usuari i la contrasenya. Torneu a introduir la contrasenya a [Confirm:] per confirmar-la. El nom d'usuari pot incloure caràcters d'un o dos bits.
[No Expiry for Password]
Seleccioneu la casella per a establir que la contrasenya de l'usuari que desitja registrar-se no haja caducitat. Aquesta opció es pot especificar quan [Password Validity Period] està establert en [Off] a [Password Settings Policy] a [Authentication] a [Security Policy Settings].
[Change Password at Next Login]
Seleccioneu aquesta casella per obligar els usuaris registrats a canviar les seves contrasenyes la primera vegada que es connectin. Una vegada que l'usuari hagi canviat la seva contrasenya, la casella es desactiva automàticament.
[Displayed As:]
Introduïu el nom de l'usuari. En el cas dels treballs d'impressió amb retenció obligatòria, el nom de visualització que es mostrarà serà el de l'usuari, que també es farà servir com a nom del remitent per enviar un correu electrònic.
[E-Mail Address:]
Introduïu l'adreça de correu electrònic que l'usuari utilitza en dispositius com ara ordinadors. Quan s'enviïn documents llegits, apareixerà aquesta adreça juntament amb el nom del remitent. Aquesta adreça també s'utilitza quan s'envien documents utilitzant <Enviar-me>.
Quan s'envia un I-fax, l'adreça electrònica que s'ha desat aquí es mostra a la línia de remitent del dispositiu de destinació.
També és possible per als usuaris generals canviar la seva contrasenya i el seu PIN propis.
Si se selecciona la casella [Allow e-mail address settings] es permet als usuaris generals especificar adreces electròniques. Configuració dels mètodes d'inici de sessió dels usuaris i els dispositius d'autenticació
Les dades següents es poden importar com una icona d'imatge.
Extensió de fitxer: .jpg, .jpeg o .png
Si la imatge importada és igual o més gran als 54 x 54 píxels, es modifica la mida de la imatge.
El canvi de mida manté la relació d'aspecte de la imatge original. S'aplica un color de fons a les àrees en blanc si la imatge importada no té forma quadrada.
6
Especifiqueu altres opcions obligatòries.
[User Name for Universal Print:]
Si activeu [Settings/Registration] [Network Settings] [Settings for Universal Print], podeu introduir l'adreça de correu electrònic o el número de telèfon que s'utilitza al compte de Microsoft 365 de l'usuari al qual s'associen els treballs d'Universal Print.
[Department ID:]
Quan utilitzeu la gestió d'ID de departaments, heu de fer clic a [Department ID Settings...] i seleccionar de la llista l'ID de departament que s'ha d'assignar a l'usuari. Primer, deseu els ID de departament necessaris a [Register New Department...] a la pantalla de la llista. Si l'ID de departament que especifiqueu aquí s'elimina més endavant, assegureu-vos de canviar aquesta opció. Configuració de les opcions de gestió d'ID de departament
[Select Role to Set:]
Es poden seleccionar els privilegis d'usuari (funcions) següents. Especifiqueu la configuració també aquí quan afegiu un administrador. Els elements de configuració disponibles poden variar en funció dels privilegis (Configuració). A més, podeu crear les vostres funcions pròpies. Ús d'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
[Administrator]
Permet totes les operacions com a administrador de l'equip.
[GeneralUser]
Permet privilegis d'usuari generals.
[DeviceAdmin]
Permet operacions que estan disponibles per als usuaris generals, juntament amb la capacitat de canviar funcions bàsiques com ara copiar, imprimir, enviar i rebre.
[NetworkAdmin]
Permet operacions que estan disponibles per als usuaris generals, juntament amb la capacitat de canviar opcions relacionades amb la xarxa.
[Set expiration for the user account]
Quan definiu un període de validesa per al compte, seleccioneu la casella i introduïu un valor per a [Expiration].
[Disable the user account]
Seleccioneu la casella per desactivar temporalment el compte.
[User Group Association]
Quan vulgueu assignar l'usuari a un grup, seleccioneu un grup d'usuaris desat a la llista i feu clic a [Add]. Aquesta opció no apareix quan s'utilitzen ID de departament com a grups d'usuari. Configuració dels mètodes d'inici de sessió dels usuaris i els dispositius d'autenticació
7
Feu clic a [Add].
Configuració d'opcions mitjançant el tauler de control
També podeu desar informació d'usuari si premeu  (Configuració) <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>  <Desar/Editar usuari autenticat>. <Desar/Editar usuari autenticat>
Creació de grups d'usuaris
Les llistes d'adreces de la llibreta d'adreces es poden compartir entre els usuaris desats en un grup d'usuaris. Desament de grups d'usuaris
CONSELLS
Comproveu si hi ha ID d'usuari no desats
Si feu clic a [Check Unregistered Department ID...] a la pantalla que apareix al pas 4, podeu descobrir ID de departament que no s'hagin desat a l'equip contrastant els ID de departament assignats als usuaris amb els ID de departament desats a l'equip.
Opcions de lot per als ID de departament
Si feu clic a [Batch Settings for Department ID...], a la pantalla que es mostra al pas 4, podeu crear ID de departament nous i aplicar opcions per a tots els usuaris.
Si el nom d'usuari està format per un màxim de set números, el mateix número s'assigna a l'usuari com a ID de departament. Si la contrasenya del mateix usuari està registrada com un número de set dígits com a màxim, també s'estableix com a PIN per a l'ID de departament.
Si el nom d'usuari i la contrasenya no compleixen les condicions anteriors, s'assigna automàticament un ID de departament començant des de 0000001 i s'estableix 0 (cap) per al PIN.
Registre de l'ID de departament com a nom d'usuari
Si feu clic a [Add User Using Department ID...] a la pantalla del pas 4, es registra un usuari nou amb el mateix nom que l'ID de departament. Quan s'utilitza l'autenticació mitjançant teclat, l'autenticació només es pot portar a terme utilitzant tecles numèriques.
9HKS-0H4