Inicialització de totes les dades i opcions

Podeu restaurar totes les opcions de l'equip a les opcions predeterminades de fàbrica. Totes les dades que romanen al dispositiu d'emmagatzematge se sobreescriuen amb dades 0 (nul) o altes dades, fet que impedeix la divulgació externa de dades confidencials quan substituïm el dispositiu d'emmagatzematge o ens en desprenem. Per portar a terme la inicialització calen privilegis d'administrador.
Abans de portar a terme la inicialització, assegureu-vos que no hi hagi cap document que s'estigui processant ni en espera per ser processat. Aquests documents s'eliminaran quan es porti a terme la inicialització.
No desconnecteu l'equip durant la inicialització. Si ho feu, es poden produir errors en la memòria de l'equip.
La inicialització pot tardar 30 minuts o més en finalitzar. L'equip no es pot utilitzar durant el procés d'inicialització.
Si efectueu <Inicialitzar totes les dades i opcions> quan Copy Card Reader està instal·lat, haureu de tornar a instal·lar Copy Card Reader. Per obtenir-ne més informació, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Abans de portar a terme inicialització
Feu una còpia de seguretat de les dades importants o exporteu-les en un fitxer.
Informació de configuració de l'equip Importació/exportació de les dades d'opcions
Informació d'autenticació d'usuari desada al dispositiu local per a la gestió de l'autenticació personal Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local
Fitxers de llicència d'aplicacions MEAP Gestió de les aplicacions MEAP
Dades desades per aplicacions MEAP (per obtenir informació sobre com fer una còpia de seguretat de les dades, vegeu el manual d'instruccions de cada aplicació MEAP).
Quan utilitzeu una contrasenya per protegir les opcions de la directiva de seguretat
Heu d'introduir la contrasenya per inicialitzar la configuració de l'equip. Ús d'una contrasenya per protegir les opcions de la directiva de seguretat
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Inicialitzar totes les dades i opcions>.
3
Premeu <Sí>.
Es porta a terme la inicialització. Quan el procés ha finalitzat, l'equip es reinicia i s'imprimeix l'informe Inicialitzar totes les dades i opcions.
Quan apareix el missatge <S'ha aplicat una directiva de seguretat a aquest equip.>, l'administrador de seguretat ha d'introduir una contrasenya. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb l'administrador de seguretat. Aplicació d'una directiva de seguretat a l'equip
Tot i que la informació del registre de treballs es pot eliminar inicialitzant totes les dades/opcions, el resultat de la impressió de l'informe Inicialitzar totes les dades i opcions es desa al registre d'impressió. Comprovació de l'estat i el registre d'impressió
CONSELLS
També és possible seleccionar individualment algunes opcions de l'equip i restaurar els seus valors predeterminats de fàbrica. Configuració
9HKS-0L4