Tlač prijatých e-mailov (Tlač e-mailov)

Tlač e-mailov umožňuje tlač správ a pripojených obrazových súborov TIFF e-mailov prijatých z poštového servera POP3 bez použitia počítača. E-maily môžu byť prijímané manuálne aj automaticky v pravidelných intervaloch. Pri použití SMTP protokolu sa e-maily odosielané priamo do zariadenia prostredníctvom e-mailového servera nevytlačia.
Manuálne prijímanie e-mailov
Niektoré súbory nie sú k dispozícii v závislosti od štruktúry súboru.
Informácie o nastaveniach príjmu a tlače e-mailov pomocou zariadenia nájdete v časti Konfigurácia nastavení tlače e-mailov.
Informácie o technických údajoch tlače e-mailov nájdete v časti Funkcie tlačiarne.

Prehľad tlače e-mailov

Všeobecné

E-mailová správa sa vytlačí aj s údajmi v hlavičke e-mailu.
Ak sa text v poli textu e-mailu nezmestí do jedného riadka, automaticky sa vloží nový riadok.
Ak je tonerová kazeta takmer prázdna, nie je možné prijímať žiadne e-maily.

Manuálne prijímanie e-mailov

Ak je povolená tlač e-mailov z POP3 poštového servera, môžete tiež prijímať a tlačiť e-maily manuálne. Ak sa chcete pripojiť k poštovému serveru pred automatickým prijímaním e-mailov alebo ak je zariadenie konfigurované na zabránenie automatickému prijímaniu e-mailov, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie a prijímajte e-maily manuálne.
1
Stlačte tlačidlo  (Monitor stavu).
2
Vyberte položky <PR.>  <Skontrolovať e-mail PR.>.
Zariadenie je pripojené k poštovému serveru. Tlač e-mailov sa spustí pre nové e-maily v poštovej schránke poštového servera, ak nejaké existujú.
95FU-02Y