Prípravy potrebné pred používaním

Nastavte zariadenie podľa krokov 1 až 4 v príslušnom poradí. Podrobnosti o každom kroku si zobrazíte kliknutím na prepojenie. V záujme bezpečného používania zariadenia si pozrite aj článok Zabránenie neoprávnenému prístupu.
Krok 1
Krok 2
Nastavenie sieťového prostredia nad rámec sprievodcu nastavením. Ak nepoužívate sprievodcu nastavením, začnite s nastavením od tohto postupu.
Krok 3
Krok 4
Nastavenie zo vzdialeného PR
Po dokončení nastavenia sieťového prostredia je možné efektívne nastaviť zariadenie zo vzdialeného PR. Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
Ušetrite čas a importujte si údaje z iných zariadení
Ak máte aj inú tlačiareň/multifunkčnú tlačiareň Canon a vopred si z nej uložíte (exportujete) zaregistrované údaje o nastavení do počítača, možno ich importovať do zariadenia a ihneď používať. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
95FU-001