Zabránenie neoprávnenému prístupu

Táto časť popisuje bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu z externej siete. Túto časť si musia prečítať všetci používatelia a správcovia, skôr než začnú používať toto zariadenie, iné tlačiarne a multifunkčné zariadenia pripojené k sieti. V posledných rokoch ponúka tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k sieti rôzne užitočné funkcie, napr. tlač z počítača, používanie z počítača pomocou funkcie ovládania na diaľku a odosielanie naskenovaných dokumentov cez internet. Na druhej strane je potrebné prijať bezpečnostné opatrenia na zníženie rizika úniku informácií, pretože tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k sieti je viac vystavené hrozbám, napr. neoprávnenému prístupu alebo krádeži. Táto časť objasňuje potrebné nastavenia, ktoré musíte zadať na zabránenie neoprávnenému prístupu, skôr než začnete používať tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k sieti.

Priradenie súkromnej IP adresy

IP adresa je číselné označenie priradené jednotlivým zariadeniam zapojeným do počítačovej siete. Globálna IP adresa sa používa na komunikáciu cez internet a súkromná IP adresa sa používa na komunikáciu v LAN sieti, napr. v sieti v spoločnosti. Ak je priradená globálna IP adresa, tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie je otvorené verejnosti a prístupné prostredníctvom internetu. Tým sa zvyšuje riziko úniku informácií v dôsledku neoprávneného prístupu z externej siete. Na druhej strane, ak je priradená súkromná IP adresa, tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie je uzavreté v LAN sieti a je prístupné iba pre používateľov v LAN sieti, napr. v sieti v spoločnosti.
[Verejná adresa IP]
Prístupná aj z iných sietí
[Súkromná adresa IP]
Prístupná len z lokálnej siete LAN
V bežných situáciách priraďte tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu súkromnú IP adresu. Skontrolujte, či IP adresa priradená používanej tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu je súkromná IP adresa. Súkromnú IP adresu možno nájsť v niektorom z nasledujúcich rozsahov.

Rozsahy súkromných adries IP

10.0.0.0 až 10.255.255.255
172.16.0.0 až 172.31.255.255
192.168.0.0 až 192.168.255.255
Informácie o kontrole adresy IP nájdete v časti Nastavenie adresy IPv4.
Ak je tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu priradená globálna IP adresa, môžete vytvoriť sieťové prostredie na zníženie rizika neoprávneného prístupu, a to inštaláciou zabezpečovacieho softvéru, napr. brány firewall, ktorá zabraňuje neoprávnenému prístupu z externých sietí. Ak chcete tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu priradiť globálnu IP adresu a potom tlačiareň alebo zariadenie používať, kontaktujte správcu siete.

Používanie brány firewall na obmedzenie prenosu

Firewall je systém, ktorý zabraňuje neoprávnenému prístupu z externých sietí a chráni pred útokmi alebo vniknutím do LAN siete. Bránu firewall môžete v sieťovom prostredí používať na blokovanie prístupu z externej siete, ktorý sa zdá byť nebezpečný, obmedzením komunikácie zo zadanej IP adresy v externej sieti. Funkcia nainštalovaná v tlačiarni alebo multifunkčnom zariadení Canon umožňuje nastaviť filter IP adries. Ďalšie informácie o nastavení IP adresy nájdete v časti Špecifikovanie adries IP v nastaveniach brány firewall.

Nastavenie TLS šifrovanej komunikácie

Ďalšie informácie o TLS šifrovanej komunikácii nájdete v časti Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete a o jej nastavení v časti Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS.

Nastavenie kódu PIN na správu informácií uložených v multifunkčnom zariadení

Ak sa škodlivá tretia strana pokúsi získať neoprávnený prístup k tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu, nastavenie kódu PIN k informáciám uloženým v zariadení zníži riziko úniku informácií. Tlačiarne alebo multifunkčné zariadenia Canon umožňujú nastavením kódu PIN chrániť rôzne typy informácií.
Heslá pre jednotlivé funkcie/nastavenie kódu PIN
Kontrola prístupu osôb overovaním používateľov Konfigurácia nastavení správy osobného overovania
Nastavenie kódu PIN na správu obsahu systému Zmena ID a kódu PIN správcu systému.
Toto je len niekoľko príkladov ochrany pred neoprávneným prístupom. Ďalšie podrobnosti si pozrite v časti Správa stroja a vykonajte potrebné nastavenia podľa svojho prostredia.
95FU-002