Konfigurering av inställningar för personlig autentiseringshantering

Inloggningstjänsten Användarautentisering utför personlig autentisering baserat på information som registrerats för varje användare, vilket gör att du kan begränsa vilka användare som kan använda maskinen. Registrering av användarinformation (autentisering) kan utföras på den här maskinen och på en extern server. Du kan konfigurera autentiseringssystemet för att endast använda den här maskinen som autentiseringsenhet eller så kan du ange en Active Directory- eller LDAP-autentiseringsserver i nätverket som en autentiseringsenhet för att utnyttja befintlig användarinformation registrerad på servern (Autentiseringsenhet). Som användarinloggningsmetod kan du ange autentiseringsinformation (Inloggningsmetod). Innan du konfigurerar inställningarna för användarautentisering måste du välja autentiseringsenhet och inloggningsmetod. Konfigurera personlig autentiseringshantering med användarautentisering

Autentiseringsenhet

De autentiseringsenheter som beskrivs nedan kan användas för personlig autentiseringshantering. Varje typ av autentiseringsenhet kräver en annan miljö och inställningar. Bekräfta dina systeminställningar innan du konfigurerar. Systemspecifikationer
Lokal enhet (den här maskinen)
Användarinformation hanteras på en databas i maskinen. Användarinformationen registreras och redigeras i Fjärranvändargränssnittet. Om den lokala enheten är konfigurerad som en fristående autentiseringsenhet, kan hantering av avdelnings-ID utföras samtidigt. Registrera användarinformation på den lokala enheten
Active Directory/LDAP-server
Förutom lokal enhet kan du ange en LDAP-server eller Windows Server med Active Directory installerad som autentiseringsenhet. En fördel med att använda denna typ av enhet är att användarna som registrerats på servern kan läggas till som allmänna användare utan några ändringar. För att ge administratörsbehörighet till en användare måste användaren tilldelas en viss administratörsgrupp på Active Directory- eller LDAP-servern. För att ange ytterligare en autentiseringsenhet måste du registrera information för den server som används för autentisering. Registrera serverinformation

Inloggningsmetod

De metoder för användarinloggning som beskrivs nedan är tillgängliga för hantering av personlig autentisering.
Tangentbordsautentisering (endast fjärrgränssnitt)
 
Med den här metoden loggar användaren in genom att ange ett användarnamn och lösenord. Den här metoden är tillgänglig oavsett vilken autentiseringsenhet som används.
Användare kan inte logga in via maskinens kontrollpanel med ett användarnamn och ett lösenord.

Konfigurera personlig autentiseringshantering med användarautentisering

Konfigurera inställningarna för personlig autentiseringshantering i den ordning som beskrivs nedan.
 
 
Kontrollera grundkonfigurationen.
Är enheten korrekt ansluten till datorn? Konfigurera nätverksmiljön
Om du använder en autentiseringsserver, har DNS-inställningarna konfigurerats för maskinen?
Om du använder en autentiseringsserver, har datum och tid ställts in korrekt? Ställa in datum/tid
 
 
Kontrollera inloggningstjänsten.
Logga in till Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) med administratörsbehörighet, klicka på [Inställningar/Registrering]  [Användarhantering]  [Hantera autentisering]  [Information om autentiseringstjänst], och kontrollera att inloggningstjänsten visas som användarautentisering.
 
 
Konfigurera inställningarna för autentiseringsservern.
Registrera användarinformationen på den lokala enheten och ange autentiseringsserver.
 
 
Välj användarautentiseringssystem.
Se till att du loggar ut när du är klar med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Om du stänger Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) utan att logga ut, kan det ta lång tid att logga in nästa gång.
93X2-03R