Створення двомережевого середовища

Використовуєте окремі апарати в кожному відділі або на кожному поверсі однієї офісної будівлі з міркувань безпеки?
Окрім одинарних з’єднань із дротовою або бездротовою локальною мережею, цей апарат підтримує двомережеві середовища, що використовують дротову й бездротову локальні мережі або дротову мережу разом з іншою дротовою через адаптер USB-LAN*. Це спрощує створення мережевих середовищ, де працівники використовують головну лінію, а клієнти — додаткову лінію з обмеженими функціональними можливостями. Це також сприяє скороченню витрат, оскільки немає необхідності встановлювати окремий апарат для кожного мережевого середовища.
* Для отримання відомостей про підтримувані адаптери USB-LAN зверніться до свого дилера або співробітника сервісного центру.
На цьому апараті й у посібнику користувача основна дротова локальна мережа в двомережевому середовищі називається «головною лінією». Другорядна бездротова локальна мережа або інша дротова локальна мережа називається «додатковою лінією».

Процедура налаштування параметрів, необхідних для двомережевого середовища

У двомережевому середовищі головна й додаткова лінії мають окремі параметри. У цьому розділі описано параметри, необхідні для мережі додаткової лінії.
За потреби вкажіть параметри дротової/бездротової локальної мережі, спільні для головної та додаткової ліній.
Підключення до дротової локальної мережі
Підключення до бездротової локальної мережі
Крок 1
Виберіть елемент <Дрот. лок. мережа + Бездрот. лок. мережа> або <Дрот. лок. мережа + Дрот. лок. мережа>.
Крок 2
Вкажіть параметри адреси IPv4 з <Параметри IP-адреси> у <Параметри запасного каналу>. Якщо використовується статична маршрутизація, також установіть адресу шлюзу.
Крок 3
Установіть цей параметр, якщо для додаткової лінії використовується дротова локальна мережа через адаптер USB-LAN.
* Укажіть необхідні параметри відповідно до свого середовища.
Крок 4
Зареєструйте номери портів функцій для використання/обмеження в параметрах брандмауера додаткової лінії.
* Укажіть необхідні параметри відповідно до свого середовища.
Крок 5
Установіть статичну маршрутизацію під час підключення до іншої мережі через маршрутизатор.
* Укажіть необхідні параметри відповідно до свого середовища.
Крок 6
Установіть цей параметр у разі виконання певного обміну системними даними, наприклад під час доступу до сервера розповсюдження мікропрограми в середовищах, де не можна використовувати визначення імен DNS або мережеві підключення через проксі-сервер.
* Укажіть необхідні параметри відповідно до свого середовища.

Застереження в разі використання додаткової лінії

Для головної лінії можна використовувати всі мережеві функції, установлені в апараті. Однак функції, які можна використовувати з додатковою лінією, обмежені.
Параметри DNS-сервера та WINS-сервера не можна використовувати одночасно з головною лінією.
<Параметри адреси DNS-сервера> і <Параметри проксі-сервера> у <Параметри обміну даними в системі> можна використовувати лише для певного обміну системними даними, як-от використання додаткової лінії для доступу до сервера розповсюдження мікропрограми. Якщо використовуєте DNS-сервер або проксі-сервер для додаткової лінії для задач, відмінних від обміну системними даними, зареєструйте адреси й номери портів, що використовуватимуться з додатковою лінією, у параметрах головної лінії.
Настроювання параметрів DNS
Налаштування проксі-сервера

Функції, недоступні для додаткової лінії

Наведені нижче мережеві функції не можна використовувати з додатковою лінією.
Параметри адреси IPv6
Автентифікація IEEE802.1X
IPSec
NetBIOS
FTP (АКТИВНИЙ режим)
Налаштування параметрів DHCP
Параметри динамічного оновлення DNS
Параметри багатоадресного виявлення
Налаштування IP-адреси через AutoIP
Параметри брандмауера через фільтр MAC-адрес
Перегляд з використанням протоколу SMB
Наведені нижче функції та послуги неможливо використовувати відповідно до зазначених вище обмежень.
Створення системи друку/обліку, яка виконує підключення до сервера за допомогою програми-надбудови
Створення системи автентифікації для сервера Active Directory
Надсилання файлів із використанням визначення імен DNS або NetBIOS із протоколу SMB або WebDAV*1
Автоматичне виявлення інших принтерів/багатофункціональних апаратів з боку додаткової лінії за допомогою багатоадресного виявлення*1
Функції, що використовують IP-адресу головної лінії, як-от наведені нижче
[Security Policy Settings]
Пакетний імпорт/експорт
Універсальний друк
*1 Необхідно прямо вказати IP-адресу.
93X4-09J