Якщо апарат не працює

Якщо під час використання апарата виникає несправність, перегляньте наведені нижче відомості, перш ніж звертатися до свого дилера або співробітника сервісного центру.

Перевірте це щонайперше

Чи відображається на екрані повідомлення?

Якщо під час використання апарата виявлено несправність, на екрані відображається повідомлення.
Відображається повідомлення або число, що починається із символу # (код помилки)

Чи світиться індикатор  (Енергозбереження)?

Якщо він світиться, натисніть  (Енергозбереження), щоб скасувати режим сну.

Чи правильно підключено апарат до комп’ютера?

Перевірте підключення до мережі комп’ютера та апарата.
Настроювання параметрів мережевого середовища

Якщо апарат не відповідає на запити комп’ютера

Перезапустіть апарат.

Якщо апарат не відповідає навіть за ввімкнутого живлення, вимкніть живлення (Вимкнення апарата). Переконайтеся, що шнур живлення під’єднано правильно, зачекайте принаймні 10 секунд після вимкнення живлення від електромережі, а потім повторно ввімкніть живлення (Увімкнення апарата).

Перевірте, чи правильно інстальовано драйвер.

Докладну інформацію про інсталяцію драйвера див. в розділі Інсталяція драйверів.

Перевірте, чи правильно налаштовано IP-адресу апарата.

Перевірте параметри IP-адреси та змініть, якщо їх указано неправильно. Інформацію про параметри див. у розділі «Налаштування за допомогою посібника з настроювання».

Під час відображення екрана автентифікації (екран входу)

Увійдіть із даними зареєстрованого користувача.

Під час відображення екрана автентифікації (екран входу) необхідно ввійти з даними зареєстрованого користувача, щоб продовжити роботу з апаратом.
Вхід до системи апарата
93X4-08K