Засоби вирішення проблеми для кожного коду помилки

Коли друк не завершено успішно, на екрані деталей журналу завдань або звіту про керування зв’язком відображається номер, що розпочинається з «#» (код помилки) (Друк звітів і списків). Вживіть заходів вирішення проблеми відповідно до коду помилки.
Залежно від вашого апарата деякі коди помилок можуть не відображатися.

Від #001 до #800

Від #801 до #999

#009

Закінчився папір.
Завантажте папір.
Завантаження паперу
Шухляду для паперу вставлено неправильно.
Вставте шухляду для паперу до кінця.
Основний спосіб завантаження паперу

#010

Закінчився папір.
Завантажте папір.
Завантаження паперу

#037

Отримано дані, що містять понад 1000 сторінок.
Апарат видаляє всі сторінки після 999-ї та друкує або зберігає решту 999 сторінок. Попросіть іншу сторону ще раз надіслати сторінки, починаючи з 1 000-ної.

#099

Операцію було скасовано ще до її завершення.
Виконайте операцію ще раз.

#701

Ідентифікатор відділу не існує, або PIN-код було змінено.
Якщо ви використовуєте автентифікацію користувача, призначте користувачам ідентифікатори відділу. Якщо ви використовуєте автентифікацію за ідентифікатором відділу, введіть новий ідентифікатор відділу та PIN-код, щоб увійти знову.
Налаштування прийому в [Printer Jobs with Unknown IDs] встановлено на [Reject].
Установіть для параметра [Printer Jobs with Unknown IDs] в розділі [Керування ідентифікаторами відділів] значення [Allow].
Налаштування керування ідентифікаторами відділів

#749

Не вдалося виконати операцію, оскільки відображається повідомлення про необхідність технічного обслуговування.
Вимкніть головне живлення й увімкніть ще раз. Якщо виконати операцію належним чином усе одно не вдається, вимкніть перемикач живлення від електромережі, витягніть штепсель шнура живлення з розетки та зверніться до свого дилера або співробітника сервісного центру.
Вимкнення апарата
Увімкнення апарата

#752

Сервер не працює, або мережу відключено.
Перевірте, чи функціонує сервер SMTP належним чином.
Перевірте стан мережі.
Налаштування імені сервера SMTP для електронної пошти неправильне, або адресу електронної пошти чи ім’я домену не встановлено.
Перевірте ім’я сервера SMTP, адресу електронної пошти та ім’я домену в розділі <Параметри обміну даними>.
Налаштування параметрів друку електронної пошти

#753

Під час отримання електронного листа сталася помилка TCP/IP (помилка сокета або вибору тощо).
Перевірте стан мережевого кабелю та роз’єму. Якщо проблему не вдалось усунути, перезавантажте апарат.
Увімкнення апарата

#755

IP-адреса не встановлена.
Перевірте <Параметри TCP/IP> у розділі <Настройки>.
<Мережа>  <Параметри TCP/IP>
Якщо вибрано <Дрот. лок. мережа + Бездрот. лок. мережа> або <Дрот. лок. мережа + Дрот. лок. мережа> у <Вибір інтерфейсу>, перевірте також <Параметри запасного каналу> у <Настройки>.
Коли апарат було ввімкнено, IP-адресу не було призначено апарату функцією DHCP або «Авто IP».
<Мережа>  <Параметри запасного каналу>
Якщо апарат було ввімкнуто, IP-адресу не було призначено апарату функцією DHCP або Auto IР.
Перевірте <Параметри TCP/IP> у розділі <Настройки>.
<Мережа>  <Параметри TCP/IP>
Якщо вибрано <Дрот. лок. мережа + Бездрот. лок. мережа> або <Дрот. лок. мережа + Дрот. лок. мережа> у <Вибір інтерфейсу>, перевірте також <Параметри запасного каналу> у <Настройки>.
Коли апарат було ввімкнено, IP-адресу не було призначено апарату функцією DHCP або «Авто IP».
<Мережа>  <Параметри запасного каналу>

#772

Мережа відключена.
Перевірте стан мережі.

#801

Під час зв’язку з сервером SMTP для отримання електронного листа сталася помилка завершення часу очікування через проблему на поштовому сервері.
Перевірте, чи функціонує сервер SMTP належним чином.
Перевірте стан мережі.
Під час спроби підключитись до SMTP сервер SMTP повернув помилку. Параметри адреси неправильні. Під час надсилання на файловий сервер сталася помилка через проблему на стороні сервера.
Перевірте, чи SMTP, стан мережі, параметри адресата, стан та параметри файлового сервера функціонують належним чином.

#802

Ім’я сервера SMTP, вказане в розділі <Параметри обміну даними>, є неправильним.
Перевірте ім’я сервера SMTP, встановлене у розділі <Параметри обміну даними>.
Налаштування параметрів друку електронної пошти
Адреса DNS-сервера, вказана в <Параметри DNS>, є неправильною.
Перевірте адресу DNS-сервера, вказану в параметрах DNS.
Настроювання параметрів DNS
Помилка підключення до DNS-сервера.
Перевірте, чи правильно працює DNS-сервер.

#810

Під час отримання електронного листа виникла помилка підключення до сервера POP.
Перевірте параметри сервера POP в розділі <Параметри обміну даними>.
Налаштування параметрів друку електронної пошти
Перевірте, чи функціонує сервер POP належним чином. Перевірте стан мережі.

Під час спроби підключитися до POP-сервера POP-сервер повернув помилку. Або сталася помилка завершення часу очікування на стороні сервера.
Перевірте параметри сервера POP в розділі <Параметри обміну даними>.
Налаштування параметрів друку електронної пошти
Перевірте, чи функціонує сервер POP належним чином. Перевірте стан мережі.

#813

Під час отримання електронного листа сталася помилка автентифікації сервера POP (помилка облікового запису користувача або помилка пароля).
Перевірте параметри сервера POP в розділі <Параметри обміну даними>.
Налаштування параметрів друку електронної пошти

#816

Неможливо здійснити друк, оскільки перевищено максимальну кількість роздруківок, установлену в засобі керування ідентифікаторами відділів.
Зверніться до адміністратора системи.

#818

Отримані дані мають формат файлу, який неможливо надрукувати.
Попросіть іншу сторону змінити формат файлу та надіслати його повторно.

#819

Отримано дані, які неможливо обробити. Інформація МІМЕ є недійсною.
Попросіть іншу сторону перевірити параметри та надіслати повторно.

#820

Отримано дані, які неможливо обробити. BASE64 або uuencode є недійсними.
Попросіть іншу сторону перевірити параметри та надіслати повторно.

#821

Отримано дані, які неможливо обробити. Сталася помилка аналізу TIFF.
Попросіть іншу сторону перевірити параметри та надіслати повторно.

#822

Отримано дані, які неможливо обробити. Не вдалося декодувати зображення.
Попросіть іншу сторону перевірити параметри та надіслати повторно.

#825

Ідентифікатори відділів і PIN-код виконуваних або зарезервованих завдань було видалено, або ж змінено PIN-код.
Виконайте завдання ще раз, використовуючи змінений ідентифікатор відділу та PIN-код.

#827

Отримано дані, які неможливо обробити. Долучено непідтримувану інформацію MIME.
Попросіть іншу сторону перевірити параметри та надіслати повторно.

#828

Отримано дані HTML.
Попросіть іншу сторону змінити формат HTML та надіслати його повторно.

#829

Отримано дані, що містять понад 1000 сторінок.
Апарат видаляє всі сторінки після 999-ї та друкує або зберігає решту 999 сторінок. Попросіть іншу сторону ще раз надіслати сторінки, починаючи з 1 000-ної.

#831

Не вдалося отримати електронний лист за допомогою SMTP через значення параметра фільтра отримання в параметрах брандмауера.
Скиньте налаштування Receive Filter (Фільтр отримання) у параметрах брандмауера.
Зазначення IP-адрес у параметрах брандмауера

#837

Запит на з’єднання надійшов із хоста, підключення якого обмежено налаштуваннями Receive Filter (Фільтр отримання) у параметрах брандмауера.
Перевірте налаштування Receive Filter (Фільтр отримання) у параметрах брандмауера. Це також може демонструвати спробу злому через несанкціонований доступ.
Зазначення IP-адрес у параметрах брандмауера

#843

Є велика різниця між часом сервера KDC (Key Distribution Center) і часом, установленим на апараті.
Настройте поточні дату й час у розділі <Date/Time Settings>.
Установлення дати й часу
Настройте поточні дату й час на сервері KDC (Key Distribution Center).

#844

Не вдалося виконати надсилання через помилку затвердження, яка сталася під час затвердження сертифіката сервера TLS, коли виконувалося з’єднання із POP-сервером, оскільки для параметра <Перев. сертиф. TLS для отримання POP> установлено значення <Увімк.>.
Використовуйте Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача), щоб перевірити, чи зареєстровано на апараті сертифікат ЦС, який використовують для підписання сертифіката сервера TLS на стороні сервера POP.
Перевірте правильність сертифіката сервера TLS на стороні сервера POP.
Перевірте, чи є сертифікат сервера TLS сертифікатом із власним підписом.

#851

Не вдалося зберегти завдання для принтера, оскільки пам’ять заповнена.
Перевірте обсяг вільної пам’яті та виконайте завдання ще раз.

#852

Під час виконання завдання було вимкнуто живлення.
Перевірте, чи надійно підключено кабель живлення та штепсель, і виконайте завдання ще раз.

#853

The memory is full. (Пам’ять заповнена.)
Зменште кількість сторінок або перевірте, чи скоротилася кількість завдань, які очікують на обробку, і виконайте завдання ще раз.

#856

Виконану операцію скасовано, оскільки область пам’яті для тимчасового збереження даних заповнена.
Зверніться до свого адміністратора.

#857

Друк скасовано через скасування завдання під час його отримання або через час очікування.
Якщо виникла пауза, перевірте стан мережі.

#858

Дані є недійсними.
Перевірте, чи підтримує апарат протокол і налаштування друку.

#860

Не вдалося здійснити відновлення після зминання паперу, несумісної мови опису сторінки або через указання непоєднуваних параметрів.
Перевірте параметри паперу чи завдання.

#861

Під час обробки даних друку чи даних зображення сталася помилка.
Перевірте такі налаштування, як розмір зображення та розмір паперу.

#862

Додано непідтримувані параметри, які не можуть бути поєднані або іншим чином перевищують обмеження апарата.
Перевірте параметри завдання.

#863

Завдання скасовано, оскільки під час обробки даних друку виконувались операції ініціалізації.
Виконайте завдання повторно.

#865

Необхідні для друку функції наразі обмежено.
Перевірте параметри апарата та завдань.

#866

Завдання скасовано параметрами безпеки.
Якщо ви виконуєте завдання з драйвера принтера, використовуйте інформацію користувача про відповідні права.
Якщо ви виконуєте завдання з панелі керування, увійдіть як користувач із відповідними правами.
Параметри, які стосуються безпеки, наведено нижче.
Вибрано значення [Restrict Job from Remote Device w/out User Authent.]
Для параметра <Prohibit Authentication Using Department ID and PIN> встановлено значення <Увімк.>

#919

Виявлена синтаксична помилка або помилка PostScript, що перевищує обмеження пристрою тощо.
Установіть для параметра <Print PS Errors> (Устан.) значення <Увімк.>, надішліть завдання ще раз, підтвердьте вміст помилки PostScript, а потім виконайте завдання після її усунення. Докладніші відомості див. в розділі Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) на сайті онлайн-посібника.

#923

Не вдалося надрукувати на вказаній стороні обкладинки чи основний текст.
Змініть тип паперу на сумісний із двостороннім друком і виконайте завдання знову.

#934

Під час завдання для друку виникла помилка, і завдання було видалено, оскільки вказаний часовий період завершився.
Усуньте помилку та виконайте завдання ще раз.
Ви також можете змінити період часу перед видаленням або вимкнути автоматичне видалення в <Автом. видалення призупинених завдань> (Устан.).
<Автом. видалення призупинених завдань>

#939

Друк скасовано через помилку, яка виникла під час обробки даних зображення.
Виконайте завдання повторно.

#995

Зарезервовані завдання зв’язку були очищені.
За необхідності виконайте операцію ще раз.
93X4-091