Der vises en meddelelse

Hvis der vises en meddelelse på betjeningspanelet, skal du vælge meddelelsen fra listen nedenfor og kontrollere, hvordan du udfører fejlfinding af problemet.
Hvis problemet fortsætter, selv efter at du har prøvet fejlfindingsmetoderne, skal du kontakte din forhandler eller en servicerepræsentant. Hvis problemet fortsætter

Kan ikke analysere autentificerings- servercertifikatet.

Godkendelsesserverens certifikat er muligvis ikke korrekt, eller det kan være i et format, som ikke understøttes af maskinen.
Kontroller certifikatet for godkendelsesserveren, og skift indstillingen efter behov.
Indstilling af IEEE 802.1X

Kan ikke ændre destinationstype for en destination, der er registreret i en gruppe.

Den valgte destination registreres i en gruppe, hvorfor du ikke kan ændre destinationstypen.
Slet destinationen fra gruppen, skift destinationstypen, og registrer den så til gruppen igen.
1
Slet destinationen fra gruppen.
Sletning ved hjælp af Fjern-UI
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand. [Adressebog] [Hurtigkald] eller [Kodet opkald] vælg den gruppe, som destinationen er registreret til [Rediger] vælg destinationen [Slet] [OK]
Sletning ved hjælp af betjeningspanelet
Skærmen [Hjem] på betjeningspanelet [Adr. bog] [Detalje/red.]  vælg den gruppe, som destinationen er registreret til  [Rediger]  [Antal modtagere:]  vælg destinationen [Fjern] [Ja] [Anvend] [Anvend]
2
3

Adgangspunkt kan ikke findes.

Der opstod en fejl, hvilket forhindrede maskinen i at registrere den trådløse LAN-router (adgangspunktet).
Er forbindelsestypen konfigureret korrekt?
Vælg forbindelsestypen (WPS) i henhold til den metode, der understøttes af den trådløse LAN-router. Tilslutning til et trådløst LAN ved hjælp af router-knappen (trykknapfunktion)
Oprettede du forbindelse inden for den fastsatte tid?
Når du opretter forbindelse ved at trykke på en knap på den trådløse LAN-router, skal du indstille forbindelsestypen på maskinens betjeningspanel og derefter inden for et eller to minutter trykke på knappen på den trådløse LAN-router. Tilslutning til et trådløst LAN ved hjælp af router-knappen (trykknapfunktion)
Er SSID og netværksnøgle konfigureret korrekt?
Når du indtaster oplysninger om trådløs LAN-router manuelt, skal du kontrollere SSID og netværksnøgle på den trådløse LAN-router og konfigurere indstillingerne korrekt på maskinen. Tilslutning til et trådløst LAN ved at indstille detaljer (manuel opsætningsmetode)
Er maskinen og den trådløse LAN-router korrekt placeret?
Maskinen og den trådløse LAN-router skal installeres et sted uden vægge eller andre forhindringer mellem enhederne og inden for en afstand på 50 m.
Må ikke installeres i nærheden af en mikrobølgeovn, digital trådløs telefon eller en anden enhed, der genererer radiobølger.
Kontroller sikkerhedsindstillingerne for den trådløse LAN-router.
For detaljer henvises til manualen for den trådløse LAN-router, eller også skal du kontakte producenten.

Kan ikke printe. En falsk eller uægte patron er måske i brug. Luk: OK

Udskrivning kan ikke udføres på grund af brugen af en tonerpatron med udskriftskvalitet, der ikke kan garanteres.
Udskift med en ny tonerpatron.
Udskiftning af tonerpatron
For at få den bedste printkvalitet anbefales det at bruge originale Canon-tonerpatroner. Liste over forbrugsstoffer

Kan ikke printe modtagedata.

Modtagne data kan af en eller anden grund ikke udskrives.
Vises årsag og løsning på betjeningspanelet?
Hvis dette er tilfældet, så følg instruktionerne på skærmen.
Er frontdæksel, bagdæksel eller dæksel til indføringsenhed åbent på maskinen?
Luk dækslerne, hvis de er åbne.
Er der ilagt papir?
Læg papir i, hvis det ikke er gjort. Ilægning af papir
Sidder papiret fast?
Fjern papir, der eventuelt sidder fast. Papirstop
Har tonerpatronen nået slutningen af sin levetid?
Kontroller den resterende mængde toner i tonerpatronen, og udskift eventuelt tonerpatronen efter behov.
Kontrol af resterende mængde forbrugsstoffer
Udskiftning af tonerpatron

Kan ikke modtage faxen. Sørg for, at afsenderen har sendt faxen korrekt.

Handlingerne blev ikke udført inden for den fastsatte tid, da der blev modtaget en fax manuelt, og der opstod timeout for maskinen.
Hvis du hører et bip under faxmodtagelse, skal du trykke på [Start modtagelse] inden for 35 sekunder.
Skærmen [Hjem] på betjeningspanelet [Fax] [Start modtagelse]

Kan ikke sende, fordi mere end én modtager er angivet.

Afsendelse af faxer til flere destinationer er begrænset.
For at annullere begrænsningen skal du ændre indstillingen [Begræns sekv. rundsending].
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand [Indstillinger/registrering] [Indstillinger for afsendelse] [Faxafsenderindstillinger] [Rediger] i [Begræns sekv. rundsending], vælg [Fra] [OK]
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Funktionsindstillinger] for at ændre indstillingerne. [Begræns rundsending]

Kan ikke specificere en gruppe.

Hvis du trykker på [Læg på], når du sender en fax, kan du ikke angive en gruppedestination.
Angiv destinationen uden at trykke på [Læg på].
Du kan ikke angive flere destinationer eller gruppedestinationer, når håndsættet er løftet fra maskinen. Læg håndsættet tilbage, og angiv derefter destinationen.

Patron kommunikationsfejl, kan ikke udskrive. En falsk eller uægte patron er måske i brug. Luk: OK

Udskrivning kan ikke udføres på grund af forkert installation af tonerpatronen, en beskadiget tonerpatron eller brug af en tonerpatron med udskriftskvalitet, der ikke kan garanteres.
Sæt tonerpatronen i igen, eller udskift den med ny tonerpatron.
Udskiftning af tonerpatron
For at få den bedste printkvalitet anbefales det at bruge originale Canon-tonerpatroner. Liste over forbrugsstoffer
Hvis meddelelsen stadig vises, efter at du gentagne gange har geninstalleret tonerpatronen, skal du kontakte din forhandler eller en servicerepræsentant. Hvis problemet fortsætter

Patronkom.fejl Garantien dækker ikke problemer, der skyldes patr., der ikke er fra Canon. Luk: Tryk på OK

Udskrivning kan ikke udføres på grund af forkert installation af tonerpatronen, en beskadiget tonerpatron eller brug af en tonerpatron, der ikke er produceret af Canon, hvilket resulterer i en kommunikationsfejl.
Sæt tonerpatronen i igen.
Udskiftning af tonerpatron
For at få den bedste printkvalitet anbefales det at bruge originale Canon-tonerpatroner. Liste over forbrugsstoffer
Hvis meddelelsen stadig vises, efter at du gentagne gange har geninstalleret tonerpatronen, skal du kontakte din forhandler eller en servicerepræsentant. Hvis problemet fortsætter

Skift autentifice- ringsadgangskode.

Adgangskoden er udløbet.
Indstil en ny adgangskode.

Tjek autentifice- ringsindstillinger.

Den godkendelsesmetode, der er indstillet på maskinen, stemmer ikke overens med den, der er indstillet på RADIUS-serveren.
Kontroller den indstillede godkendelsesmetode på RADIUS-serveren, og indstil den korrekt.
Indstilling af IEEE 802.1X

Kan ikke oprette forbindelse.

Der opstod en fejl, hvilket forhindrede maskinen i at oprette direkte forbindelse.
Vent et øjeblik, og prøv at oprette forbindelse igen.
Hvis du stadig ikke kan oprette forbindelse, skal du genstarte maskinen.
Indstil IP-adressen for forbindelsen til noget andet end "192.168.22.xx".
Maskinen skal genstartes for at anvende indstillingerne.
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand [Indstillinger/registrering] [Netværksindstillinger] [Indstillinger for Direkte forbindelse] [Rediger] i [IP-adresse til direkte forbindelse], indtast IP-adressen [OK] genstart maskinen
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Præferencer] for at konfigurere indstillingerne. [Indstillinger for Direkte forbindelse]
Er undernetmasken konfigureret korrekt?
Kontroller indstillingerne for IPv4-undernetmasken. Skift indstillingerne, hvis de ikke er konfigureret korrekt. Kontakt netværksadministratoren for yderligere detaljer.
Visning af den IP-adresse, der er indstillet for maskinen
Indstilling af IPv4-adresser

Kunn.ikke tilslutte. Kontrollér indstil. for krypt.nøgle.

Netværksnøglen (krypteringsnøglen) på den trådløse LAN-router (adgangspunktet) er ikke konfigureret korrekt, hvilket forhindrer forbindelse.
Nulstil netværksnøglen.
Kontroller netværksnøglen for den trådløse LAN-router, og konfigurer indstillingerne korrekt på maskinen. Tilslutning til trådløst LAN

Kunne ikke forbinde. Maks. forbindelser til adg.punkt nået

Det maksimale antal enheder, der kan tilsluttes til den trådløse LAN-router (adgangspunktet), er nået, hvilket forhindrer forbindelse.
Reducer antallet af enheder (klienter), der er tilsluttet den trådløse LAN-router.
For information om det maksimale antal forbindelser henvises der til manualen for den trådløse LAN-router, eller også skal du kontakte producenten.

Kunne ikke forbinde ved hjælp af det trådløse LAN.

Der opstod en fejl, som forhindrede maskinen i at oprette forbindelse til det trådløse LAN.
Genstart maskinen, og konfigurer den trådløse LAN-forbindelse igen.
Tilslutning til trådløst LAN
Er maskine og trådløs LAN-router (adgangspunktet) placeret korrekt?
Maskinen og den trådløse LAN-router skal installeres et sted uden vægge eller andre forhindringer mellem enhederne og inden for en afstand på 50 m.
Må ikke installeres i nærheden af en mikrobølgeovn, digital trådløs telefon eller en anden enhed, der genererer radiobølger.
Kontroller sikkerhedsindstillingerne for den trådløse LAN-router.
For detaljer henvises til manualen for den trådløse LAN-router, eller også skal du kontakte producenten.

Kunne ikke forbinde ved hjælp af WPS.

Der opstod en fejl, som forhindrede maskinen i at etablere en WPS-forbindelse.
Vent et øjeblik, og konfigurer indstillingerne igen.
Hvis du stadig ikke kan etablere WPS-forbindelse, skal du kontrollere, om den trådløse LAN-router (adgangspunktet) understøtter WPS.
Hvis den understøtter WPS
Kontroller, at maskine og trådløs LAN-router er placeret korrekt.
Maskinen og den trådløse LAN-router skal installeres et sted uden vægge eller andre forhindringer mellem enhederne og inden for en afstand på 50 m.
Må ikke installeres i nærheden af en mikrobølgeovn, digital trådløs telefon eller en anden enhed, der genererer radiobølger.
Hvis den ikke understøtter WPS
Tilslut ved hjælp af en anden forbindelsestype. Tilslutning til trådløst LAN

Der blev ikke registr. forbind. fra trådl. enheder.

Der opstod en fejl, som forhindrede maskinen i at registrere mobile enheder.
Oprettede du forbindelse inden for den fastsatte tid?
Tilslut den mobile enhed til maskinen inden for fem minutter efter, at der er blevet vist SSID og netværksnøgle.

Kunne ikke udføre rensning.

Der kunne ikke udføres rengøring på grund af papirstop, ilægning af forkert papir eller et andet problem.
Er der ilagt papir?
Ilæg papir i papirskuffen, hvis det ikke er gjort.Ilægning af papir i papirskuffen
Sidder papiret fast?
Fjern papir, der eventuelt sidder fast. Papirstop

Kunne ikke udføre IEEE 802.1X-godkendelse. Kan ikke analysere godkendelsesserver- certifikatet.

Godkendelsesserverens certifikat er muligvis ikke korrekt, eller det kan være i et format, som ikke understøttes af maskinen. Kontroller certifikatet for godkendelsesserveren, og skift indstillingen efter behov.
Kontroller certifikatet for RADIUS-serveren, og skift indstillingen efter behov.
Indstilling af IEEE 802.1X

Kunne ikke udføre IEEE 802.1X-godkendelse. Ændr godkendelses- passwordet.

Adgangskoden er udløbet.
Indstil en ny adgangskode.
Indstilling af IEEE 802.1X

Kunne ikke udføre IEEE 802.1X-godkendelse. Kontrollér godkendelses- indstillingerne.

Den godkendelsesmetode, der er indstillet på maskinen, stemmer ikke overens med den, der er indstillet på RADIUS-serveren.
Kontroller den indstillede godkendelsesmetode på RADIUS-serveren, og indstil den korrekt.
Indstilling af IEEE 802.1X

Kunne ikke udføre IEEE 802.1X-godkendelse. Konfigurer de korrekte godkendelsesoplysninger.

Godkendelsesmetoden eller godkendelsesoplysningerne for IEEE 802.1X er ikke indstillet korrekt.
Indstil godkendelsesmetode og godkendelsesoplysninger (nøgler og certifikater, adgangskode, CA-certifikat) korrekt.
Indstilling af IEEE 802.1X
Administration og bekræftelse af en nøgle og et certifikat

Kunne ikke udføre IEEE 802.1X-godkendelse. Konfigurer de oplysninger, der kræves til godkendelse.

Godkendelsesmetoden eller godkendelsesoplysningerne for IEEE 802.1X er ikke indstillet korrekt.
Indstil godkendelsesmetode og godkendelsesoplysninger (nøgler og certifikater, adgangskode, CA-certifikat) korrekt.
Indstilling af IEEE 802.1X
Administration og bekræftelse af en nøgle og et certifikat

Kunne ikke udføre IEEE 802.1X-godkendelse. Intet svar fra destinationen.

Der kan være et problem med netværksforbindelsen.
Kontroller netværkets status og indstillinger.
Kontroller Ethernet-kablet og skift status.
Kontroller netværksnøglen for den trådløse LAN-router, og konfigurer indstillingerne korrekt på maskinen.

Kunne ikke udføre IEEE 802.1X-godkendelse. Godkendelsesserver- certifikatet er udløbet.

Servercertifikatet sendt fra RADIUS-serveren er udløbet.
Kontroller udløbsdatoen for RADIUS-serveren.
Indstilling af IEEE 802.1X

Kunne ikke udføre IEEE 802.1X-godkendelse. Godkendelsesserver- certifikatet er forkert.

På maskinen er der ikke registreret et CA-certifikat, der understøtter godkendelsesserverens certifikat.
Kontroller certifikatoplysningerne for godkendelsesserveren, og registrer et understøttet CA-certifikat.
Indstilling af IEEE 802.1X
Registrering af nøgle og certifikat eller CA-certifikat indhentet fra en udstedende myndighed

Kan ej udf. aut. Af åbent system. Tjek ind. for krpt.nøgle.

WEP-godkendelsesmetoderne for maskinen og den trådløse LAN-router (adgangspunktet) stemmer ikke overens, eller også er MAC-adressefiltrering for den trådløse LAN-router indstillet til at forhindre forbindelse til maskinen og forhindrer derved åben systemgodkendelse.
Brug den manuelle opsætningsmetode for at ændre WEP-godkendelsesmetode til [Delt nøgle], og prøv så at etablere forbindelse igen.
Tilslutning til et trådløst LAN ved at indstille detaljer (manuel opsætningsmetode)
I indstillingen for MAC-adressefiltrering for den trådløse LAN-router skal du tillade forbindelse til maskinen.
Kontroller maskinens MAC-adresse, og konfigurer den trådløse LAN-router for at tillade en forbindelse fra denne MAC-adresse. Visning af MAC-adresse og forbindelsesinformationer for trådløst LAN
For information om opsætningsmetoden henvises der til manualen for den trådløse LAN-router, eller også skal du kontakte producenten.

Kan ej udf. aut.af delt nøgle Tjek ind. for krypt.nøglesæt

Netværksnøglen (krypteringsnøglen) for den trådløse LAN-router (adgangspunktet) er ikke konfigureret korrekt, eller også stemmer WEP-godkendelsesmetoderne på maskinen og den trådløse LAN-router ikke overens, hvilket forhindrer godkendelse med delt nøgle.
Nulstil netværksnøglen.
Kontroller netværksnøglen for den trådløse LAN-router, og konfigurer indstillingerne korrekt på maskinen. Tilslutning til trådløst LAN
Sørg for, at WEP-godkendelsesmetoden på maskinen og den trådløse LAN-router er ens.
Maskinen kan være indstillet til godkendelse med delt nøgle, og den trådløse LAN-router kan være indstillet til godkendelse med åbent system. Skift WEP-indstillingen i henhold til den godkendelsesmetode, du bruger.
Ved brug af godkendelse med åbent system
Opret forbindelse til det trådløse LAN ved hjælp af en af følgende metoder:
Opret forbindelse med opsætningsmetoden for adgangspunktet. Tilslutning til et trådløst LAN ved at søge efter en router (opsætningsmetode med adgangspunkt)
Brug den manuelle opsætningsmetode til at oprette forbindelse til WEP-godkendelsesmetoden, der er indstillet til [Åbent system]. Tilslutning til et trådløst LAN ved at indstille detaljer (manuel opsætningsmetode)
Ved brug af godkendelse med delt nøgle
På den trådløse LAN-router skal du ændre WEP-godkendelsesmetoden til "Delt nøgle" og så oprette forbindelse igen. For information om opsætningsmetoden henvises der til manualen for den trådløse LAN-router, eller også skal du kontakte producenten.

Enheden genstarter for at tilslutte med Easy Connection via pc. Er det OK?

Der opstod en fejl, der forhindrede maskinen i at oprette forbindelse i adgangspunktstilstand. Alternativt opstod der en fejl ved start af kabelfri opsætningstilstand.
Genstart maskinen, og start så kabelfri opsætningstilstand igen.
Det er nødvendigt med administratorrettigheder.
[Hjem] på betjeningspanelet [Menu] [Præferencer] [Netværk] [Nem forbindelse via pc] [Ja] start indstillingerne på computeren

Direkte forbindelse afsluttet.

En forbindelsen til en mobilenhed blev afbrudt.
Opret direkte forbindelse igen.
Tilslutning af mobilenhed direkte til maskinen (direkte forbindelse)

Easy Connection via pc blev afb. pga. timeout. Enh. genst.

Der er gået 30 minutter siden starten af den kabelløse opsætningstilstand, uden at computeren er blevet tilsluttet.
Genstart maskinen, og start så kabelfri opsætningstilstand igen.
Det er nødvendigt med administratorrettigheder.
Model med berøringspanel
[Hjem] på betjeningspanelet [Menu] [Præferencer] [Netværk] [Nem forbindelse via pc] [Ja] start indstillingerne på computeren
5-linjers LCD-model
[Hjem] på betjeningspanelet [Menu]   [Præferencer]   [Netværk]   [Nem forbindelse via pc]  start indstillingerne på computeren

Krypt.nøgle er ikke angivet korrekt. Tjek indstillinger for krypt.nøgle.

Netværksnøglen (krypteringsnøglen) for den trådløse LAN-router (adgangspunktet) er ikke konfigureret korrekt på maskinen. Alternativt svarer maskinens WEP-godkendelsesmetode ikke til den trådløse LAN-routers metode.
Nulstil netværksnøglen.
Kontroller netværksnøglen for den trådløse LAN-router, og konfigurer indstillingerne korrekt på maskinen. Tilslutning til trådløst LAN
Sørg for, at WEP-godkendelsesmetoden på maskinen og den trådløse LAN-router er ens.
Maskinen kan være indstillet til godkendelse med delt nøgle, og den trådløse LAN-router kan være indstillet til godkendelse med åbent system. Skift WEP-indstillingen i henhold til den godkendelsesmetode, du bruger.
Ved brug af godkendelse med åbent system
Opret forbindelse til det trådløse LAN ved hjælp af en af følgende metoder:
Opret forbindelse med opsætningsmetoden for adgangspunktet. Tilslutning til et trådløst LAN ved at søge efter en router (opsætningsmetode med adgangspunkt)
Brug den manuelle opsætningsmetode til at oprette forbindelse til WEP-godkendelsesmetoden, der er indstillet til [Åbent system]. Tilslutning til et trådløst LAN ved at indstille detaljer (manuel opsætningsmetode)
Ved brug af godkendelse med delt nøgle
På den trådløse LAN-router skal du ændre WEP-godkendelsesmetoden til "Delt nøgle" og så oprette forbindelse igen. For information om opsætningsmetoden henvises der til manualen for den trådløse LAN-router, eller også skal du kontakte producenten.

Patronen er opbrugt

Tonerpatronen har nået slutningen af deres levetid.
Det anbefales at udskifte den med en ny tonerpatron.
Udskift tonerpatronen.Udskiftning af tonerpatron

IEEE 802.1X-fejl. Kan ikke analysere godk.-servercertif.

Godkendelsesserverens certifikat er muligvis ikke korrekt, eller det kan være i et format, som ikke understøttes af maskinen. Kontroller certifikatet for godkendelsesserveren, og skift indstillingen efter behov.
Kontroller certifikatet for RADIUS-serveren, og skift indstillingen efter behov.
Indstilling af IEEE 802.1X

IEEE 802.1X-fejl. Godk. server cert. er udløbet.

Servercertifikatet sendt fra RADIUS-serveren er udløbet.
Kontroller udløbsdatoen for RADIUS-serveren.
Indstilling af IEEE 802.1X

IEEE 802.1X-fejl. Godk. server cert. er forkert.

På maskinen er der ikke registreret et CA-certifikat, der understøtter godkendelsesserverens certifikat.
Kontroller certifikatoplysningerne for godkendelsesserveren, og registrer et understøttet CA-certifikat.
Indstilling af IEEE 802.1X
Registrering af nøgle og certifikat eller CA-certifikat indhentet fra en udstedende myndighed

IEEE 802.1X-fejl. Skift godk.-adgangskode.

Adgangskoden er udløbet.
Indstil en ny adgangskode.
Indstilling af IEEE 802.1X

IEEE 802.1X-fejl. Kontrollér godk.-indstillinger.

Den godkendelsesmetode, der er indstillet på maskinen, stemmer ikke overens med den, der er indstillet på RADIUS-serveren.
Kontroller den indstillede godkendelsesmetode på RADIUS-serveren, og indstil den korrekt.
Indstilling af IEEE 802.1X

IEEE 802.1X-fejl. Konfigurer korrekte godkendelsesoplys.

Godkendelsesmetoden eller godkendelsesoplysningerne for IEEE 802.1X er ikke indstillet korrekt.
Indstil godkendelsesmetode og godkendelsesoplysninger (nøgler og certifikater, adgangskode, CA-certifikat) korrekt.
Indstilling af IEEE 802.1X
Administration og bekræftelse af en nøgle og et certifikat

IEEE 802.1X-fejl. Konfigurer oplys. påkrævet for godk.

Godkendelsesmetoden eller godkendelsesoplysningerne for IEEE 802.1X er ikke indstillet korrekt.
Indstil godkendelsesmetode og godkendelsesoplysninger (nøgler og certifikater, adgangskode, CA-certifikat) korrekt.
Indstilling af IEEE 802.1X
Administration og bekræftelse af en nøgle og et certifikat

IEEE 802.1X-fejl. Intet svar fra destinationen.

Der kan være et problem med netværksforbindelsen.
Kontroller netværkets status og indstillinger.
Kontroller Ethernet-kablet og skift status.
Kontroller netværksnøglen for den trådløse LAN-router, og konfigurer indstillingerne korrekt på maskinen.

Forkert antal tegn/ugyldige tegn indtastet.

Netværksnøglen for den trådløse LAN-router (adgangspunktet) er ikke konfigureret korrekt på maskinen.
Nulstil netværksnøglen.
Kontroller netværksnøglen for den trådløse LAN-router, og konfigurer indstillingerne korrekt på maskinen. Tilslutning til trådløst LAN

Lavt patronniveau

Det er ved at være tid til udskiftning af tonerpatronen.
Forbered den nye tonerpatron, og udskift de gamle efter behov.
Ved udskrivning af store udskrivningsjob anbefales det at udskifte tonerpatronen.Udskiftning af tonerpatron
For at fortsætte udskrivningen skal du trykke på [Fortsæt udskrivning].
Ved brug af fax eller udskrivning af en automatisk rapport
I følgende tilfælde kan data blive gemt i maskinens hukommelse uden at blive udskrevet for herved at forhindre udskrivning af tekst, der er svær at læse, eller billeder, der er svære at se:
Ved modtagelse af fax
Hvis kommunikationsresultatrapporter er indstillet til at blive udskrevet automatisk
For at fortsætte udskrivning skal du aktivere [Fortsæt udskrivning, når mængde i patron er lav].
Log ind på Fjern-UI [Indstillinger/registrering] [Indstillinger for modtagelse/videresendelse] eller [Indstillinger for modtagelse] [Almene indstillinger] [Rediger] i [Almene indstillinger] vælg afkrydsningsfeltet [Fortsæt udskrivning, når mængde i patron er lav] [OK]
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Funktionsindstillinger] for at konfigurere indstillingerne. [Tid for visning af patronklarg. Underret]
* Når denne indstilling er aktiveret, kan udskrivningsresultaterne være lyse eller falmede.
Du kan angive manuelt, hvornår denne meddelelse skal vises (når toneren er lav). [Tid for visning af patronklarg. Underret]

Huk. fuld (Ign. fejl)

Hukommelsen er fuld af data, der ikke er blevet udskrevet på grund af en fejl.
Annuller udskrivning af data med en fejl, eller tryk på [Ignorér fejl] på skærmen [Statusmonitor].
Annullering af udskrivning via betjeningspanel
Visning af udskrivningsjobbets status og log.

Hukommelsen er fuld.

Faxafsendelse kan ikke udføres på grund af utilstrækkelig tilgængelig hukommelse. Hvis der er data, der venter på at blive udskrevet eller sendt, skal du vente, indtil behandlingen er udført.
Kontroller de modtagne faxer, der er blevet gemt i hukommelsen.
Udskriv eller videresend dem efter behov, og slet alle unødvendige faxbeskeder. Visning og udskrivning af faxer, der er gemt i hukommelsen
Når du sender faxer, kan du dele originalen op i flere dele eller reducere opløsningen.
Hvis du skal sende en original med mange sider, kan du dele originalen op i mindre dele og sende dem.
Skift den indstillede opløsning til en lavere opløsning, når originalen scannes.

Intet svar fra modtageren.

Ethernet-kablet er muligvis ikke sat i, eller også kan der være et problem med switchen.
Kontroller Ethernet-kablet og status for switchen.

Intet svar fra vært.

Maskinen er ikke tilsluttet korrekt til netværket.
Kontroller indstillingerne for maskinen og netværket, og opret så forbindelse igen.
Ved tilslutning via trådløst LAN
Konfigurer indstillingerne korrekt i henhold til dit brugsmiljø. Tilslutning til trådløst LAN
Ved tilslutning via kabelbaseret LAN
Kontroller, at Ethernet-kablet er korrekt tilsluttet. Tilslutning til kabelbaseret LAN

Fastsiddende papir.

Der er opstået papirstop i maskinen under udskrivning.
Fjern det papir, der sidder fast, og prøv så at udskrive igen, hvis udskrivningen ikke genoptages automatisk.
Papirstop

Klargør en patron.

Det er ved at være tid til udskiftning af tonerpatronen.
Forbered den nye tonerpatron, og udskift de gamle efter behov.
Ved udskrivning af store job anbefales det at udskifte tonerpatronen. Udskiftning af tonerpatron
Brug nedenstående procedure for at fortsætte udskrivningen.
Ved brug af fax eller udskrivning af en automatisk rapport
I følgende tilfælde kan data blive gemt i maskinens hukommelse uden at blive udskrevet for herved at forhindre udskrivning af tekst, der er svær at læse, eller billeder, der er svære at se:
Ved modtagelse af fax
Hvis kommunikationsresultatrapporter er indstillet til at blive udskrevet automatisk
For at fortsætte udskrivning skal du aktivere [Fortsæt udskrivning, når mængde i patron er lav].
Log ind på Fjern-UI [Indstillinger/registrering] [Indstillinger for modtagelse/videresendelse] eller [Indstillinger for modtagelse] [Almene indstillinger] [Rediger] i [Almene indstillinger] vælg afkrydsningsfeltet [Fortsæt udskrivning, når mængde i patron er lav] [OK]
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Funktionsindstillinger] for at konfigurere indstillingerne. [Tid for visning af patronklarg. Underret]
* Når denne indstilling er aktiveret, kan udskrivningsresultaterne være lyse eller falmede.
Du kan angive manuelt, hvornår denne meddelelse skal vises (når toneren er lav). [Tid for visning af patronklarg. Underret]

Indstil de korrekte autentificerings- info.

Godkendelsesmetoden eller godkendelsesoplysningerne for IEEE 802.1X er ikke indstillet korrekt.
Indstil godkendelsesmetode og godkendelsesoplysninger (nøgler og certifikater, adgangskode, CA-certifikat) korrekt.
Indstilling af IEEE 802.1X
Administration og bekræftelse af en nøgle og et certifikat

Indst. informationer nødvendige til autentificering.

Godkendelsesmetoden eller godkendelsesoplysningerne for IEEE 802.1X er ikke indstillet korrekt.
Indstil godkendelsesmetode og godkendelsesoplysninger (nøgler og certifikater, adgangskode, CA-certifikat) korrekt.
Indstilling af IEEE 802.1X
Administration og bekræftelse af en nøgle og et certifikat

Fejl i format/indstil.

Størrelsen af det papir, der er lagt i maskinen, svarer ikke til det, der er indstillet på betjeningspanelet eller i printerdriveren.
Sørg for, at størrelsen af det ilagte papir matcher med indstillingen af papirstørrelsen.
Ved brug af ilagt papir
Skift papirstørrelseindstillingen på betjeningspanelet, så den passer til størrelsen af det ilagte papir.
Indstilling af papirstørrelse og -type for papirskuffen
Når du udskriver fra en computer, skal du ændre papirstørrelsesindstillingerne i printerdriveren, så de passer til størrelsen af det ilagte papir. Udskrivning fra en computer
Ved genilægning af papir
Ilæg papir med den størrelse, der er indstillet på betjeningspanelet eller i printerdriveren. Ilægning af papir
Kontroller, at papirstyrene hverken er for løse eller for stramme.

Angivelse og registrering af nye modtagere er begrænset.

Destinationer, der kan angives ift. afsendelse, er begrænset til de destinationer, der er blevet registreret i adressekartoteket.
For at annullere begrænsningen skal du ændre indstillingen [Begræns nye modtagere].
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand [Indstillinger/registrering] [Indstillinger for afsendelse] [Begræns nye modtagere] [Rediger] fjern markeringen i afkrydsningsfeltet [Begræns nye modtagere] [OK]
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Funktionsindstillinger] for at ændre indstillingerne. [Begræns nye modtagere]

Autentificerings- servercertifikat er udløbet.

Servercertifikatet sendt fra RADIUS-serveren er udløbet.
Kontroller udløbsdatoen for RADIUS-serveren.
Indstilling af IEEE 802.1X

Autentificerings- servercertifikat er forkert.

På maskinen er der ikke registreret et CA-certifikat, der understøtter godkendelsesserverens certifikat.
Kontroller certifikatoplysningerne for godkendelsesserveren, og registrer et understøttet CA-certifikat.
Indstilling af IEEE 802.1X
Registrering af nøgle og certifikat eller CA-certifikat indhentet fra en udstedende myndighed

Faxnummer har for mange cifre.

Afsendelse af fax kan ikke udføres, da det angivne faxnummer har for mange cifre.
Angiv et faxnummer, der ikke overstiger det maksimale antal cifre for at sende en fax.
Hvis indstillingerne er konfigureret til at sende en fax efter indtastning af et udpeget nummer, før du angiver en destination registreret i adressekartoteket, kan det maksimale antal cifre til at sende en fax godt overskrides. [Brug adressebog når On-Hook]

Hukommelsen er fuld. Scanning annulleres. Vil du printe?

Læsning af originalen kan ikke udføres, da der ikke er nok tilgængelig hukommelse. Alternativt kunne alle siderne ikke læses ved sortering og kopiering.
Opdel originalen før kopiering.
Udskriv op til de læste sider, eller annuller jobbet, og opdel derefter originalen før kopiering.
Prøv at konfigurere indstillingen som følger.
Model med berøringspanel
Skærmen [Hjem] på betjeningspanelet [Kopi] [Oprindelig type] [Tekst/foto (høj hastighed)].
5-linjers LCD-model
Skærmen [Hjem] på betjeningspanelet [Kopi]   [Oprindelig type]    [Tekst/foto (høj hastighed)].

Brug Fjern-UI til at indstille nødvendige info. for autenti.

Godkendelsesmetoden eller godkendelsesoplysningerne for IEEE 802.1X er ikke indstillet korrekt.
Kontroller IEEE 802.1X-indstillingen, og indstil denne korrekt.
Kontroller følgende, og skift indstilling efter behov. Indstilling af IEEE 802.1X
Loginnavnet er angivet korrekt.
Mindst ét af følgende afkrydsningsfelter er valgt: [Brug TLS], [Brug TTLS] og [Brug PEAP].
Ved brug af TLS registreres der en nøgle og et certifikat.
Når du bruger TTLS eller PEAP, indstilles brugernavn og adgangskode korrekt.
975C-0E8