Nie je možné odoslať fax

Problém odstráňte pomocou nasledujúcich krokov:

Krok 1: Kontrola originálu

Je originál vložený správne?
Originál vložte správne a venujte pozornosť orientácii strany, ktorú chcete skenovať.
Keď ukladáte originál na predlohové sklo
Originál vložte tak, aby strana, ktorú chcete skenovať, smerovala nadol. Vkladanie originálov na predlohové sklo
Keď vkladáte originály do podávača
Originál vložte tak, aby strana, ktorú chcete skenovať, smerovala nahor. Vkladanie originálov do podávača

Krok 2: Kontrola stavu zariadenia

Svieti alebo bliká indikátor údajov na ovládacom paneli?
Ak áno, údaje sa spracúvajú. Údaje sa odošlú po vypnutí indikátora údajov. Ovládací panel
Je telefónny kábel správne pripojený?
Skontrolujte, či je dodaný telefónny kábel správne pripojený do konektora telefónnej linky (LINE) na zariadení a do konektora telefónnej linky na stene, a podľa potreby pripojenie opravte.
Podrobnosti o spôsobe pripojenia nájdete v postupe pripojenia k telefónnej linke. Krok 4: Pripojenie k telefónnej linke
Telefonujete cez telefón pripojený k zariadeniu?
Fax pošlite po skončení hovoru.
Vyskytla sa chyba?
Skontrolujte stav a výpis odosielania faxu, a ak sa zobrazí trojmiestne číslo začínajúce „#“ (chybový kód), pozrite si, ako odstrániť problém na základe chybového kódu.
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté faxy
Zobrazí sa kód chyby
Zobrazuje sa na ovládacom paneli hlásenie [Pamäť je plná.]?
Ak áno, skenovanie originálu nie je možné vykonať z dôvodu nedostatku dostupnej pamäte.
Vyskúšajte toto:
Ak neexistujú žiadne údaje na tlač alebo odoslanie, počkajte, kým sa spracovanie nedokončí.
Keď odosielate originál s mnohými stranami, rozdeľte ho a odošlite.
V pamäti zariadenia skontrolujte prijaté faxy a podľa potreby ich vytlačte alebo pošlite ďalej (nežiaduce faxy odstráňte). Zobrazenie a tlač faxov uložených v pamäti
Keď skenujete originál, zmeňte nastavené rozlíšenie na nižšie rozlíšenie.
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Faxovať] [Rozlíšenie] vyberte rozlíšenie.

Krok 3: Kontrola stavu odoslania

Zadali ste správne miesto určenia?
Možno bolo zadané telefónne číslo alebo nesprávne faxové číslo. Skontrolujte, či je zadané miesto určenia správne, a odošlite znova.
Odosielate fax cez optickú linku?
Zariadenie spĺňa štandardy analógovej linky a odosielanie faxov cez optickú linku nie je možné zaručiť. Je možné, že operácie budete môcť vykonávať cez optickú linku, preto si pozrite nasledujúce informácie.
Nedá sa odoslať alebo prijať fax cez optickú linku
Je typ telefónnej linky nakonfigurovaný správne?
Typ telefónnej linky nemusí byť automaticky správne nakonfigurovaný. Manuálne nakonfigurujte typ telefónnej linky.
Prihláste sa do vzdialeného používateľského rozhrania [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] v časti [Select Line Type], vyberte položku [Manual] v časti [Line] vyberte typ telefónnej linky [OK]
Na ovládacom paneli vyberte [Ponuka] na obrazovke [Domov] a potom vyberte [Nastavenia funkcií] a konfigurujte nastavenia. [Vybrať typ linky]
* Ak nepoznáte typ telefónnej linky, obráťte sa na poskytovateľa telefonických služieb.
Stanovili ste zámorské miesto určenia?
Ak áno, možno sa vám nepodarilo správne pripojiť k miestu určenia. Po zadaní medzinárodného prístupového čísla alebo kódu krajiny zadajte čas čakania (pauza) a znížte rýchlosť spustenia komunikácie pred odoslaním faxu. Nedá sa odoslať fax na medzinárodné miesto určenia
Je miesto určenia odoslania pripravené na prijatie faxu?
Možno nie je zapnuté napájanie prijímajúceho zariadenia alebo režim prijímania nie je správne nakonfigurovaný. Požiadajte druhú stranu o kontrolu.
99LE-0CW