Ir redzami balti plankumi

Veiciet traucējummeklēšanu ar tālāk aprakstītajām darbībām.

1. darbība. Pārbaudiet papīru

Vai lietojat atbilstošu papīru?
Pārbaudiet, vai iekārtā ievietotais papīrs ir derīgs, un, ja nepieciešams, lieciet tā vietā piemērotu papīru.
Lietojamais papīrs
Papīra ievietošana
Vai izmantojat papīru, kas ir uzsūcis mitrumu?
Aplūkojiet piesardzības pasākumus un aizstājiet papīru ar sausu papīru.
Piesardzības pasākumi, strādājot ar papīru
Papīra ievietošana

2. darbība. Tonera kasetnes pārbaude

Pārbaudiet tonera kasetnē atlikušo tonera daudzumu.
Ja tonera kasetnē atlikušais tonera daudzums ir neliels, nomainiet tonera kasetni.
Izejmateriālu atlikušā daudzuma pārbaude
Tonera kasetnes nomaiņa
* Atkarībā no iekārtas lietošanas stāvokļa, faktiskais atlikušā tonera daudzums varētu būt mazāks nekā norādīts vai arī iespējama daļu nolietošanās.

3. darbība. Balto plankumu rašanās pārbaude

Vai drukātie tumšie simboli un līnijas ir izplūduši?
Problēmu, iespējams, var atrisināt, iestatot [Pārs. pielāg. režīms] uz [Režīms 1]. Ja tas nepalīdz, atlasiet [Režīms 2].
Skārienpaneļa modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Pārsūtīšanas pielāgošanas režīms] [Režīms 1] vai [Režīms 2]
5 līniju LCD modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums]  [Izvēlne]  [Pielāgošana/apkope]  [Pielāgot att. kv.]  [Īpašā apstrāde]  [Pārsūtīšanas pielāgošanas režīms]  [Režīms 1] vai [Režīms 2] 
* Ja šis iestatījums ir iespējots, vidē ar zemu mitruma līmeni drukas blīvums var atšķirties.

4. darbība. Iekārtas lietošanas vides pārbaude

Vai printera tonera lobīšanās ir atkarīga no papīra tipa vai lietošanas vides?
Šādā gadījumā problēmu, iespējams, var atrisināt, iestatot [Fiks. uzlabojums] pozīcijā [Režīms 1]. Ja tas nepalīdz, atlasiet [Režīms 2].
Skārienpaneļa modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Fiks. uzlabojums] [Režīms 1] vai [Režīms 2]
5 līniju LCD modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Fiks. uzlabojums] [Režīms 1] vai [Režīms 2]
*Kad šis iestatījums ir iespējots, māņattēli var parādīties neapdrukātos apgabalos.
Vai tiek izmantots ļoti putekļains papīrs?
Problēmu, iespējams, var atrisināt, iestatot [Talka papīra režīms] uz [Iesl.].
Skārienpaneļa modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Talka papīra režīms] [Iesl.]
5 līniju LCD modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope]  [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Talka papīra režīms] [Iesl.]
* Šim iestatījumam iestatot opciju [Iesl.], var samazināties drukāšanas ātrums vai var mainīties attēla kvalitāte.
Vai izmantojat iekārtu vidē, kur ir straujas temperatūras svārstības?
Pēkšņas temperatūras izmaiņas var izraisīt kondensāciju, kas var radīt blāvus vai izplūdušus attēlus un tekstu. Ja iekārtu turpina lietot šādos apstākļos, var rasties papīra iestrēgšana, drukas defekti, kļūmes vai citas problēmas. Pirms lietošanas vismaz 2 stundas nogaidiet, lai iekārta pielāgojas apkārtējai temperatūrai un mitruma līmenim.

5. darbība. Apkopes statusa pārbaude

Vai veltnis ir notīrīts?
Šie simptomi var rasties, ja veltnis ir netīrs. Šādā gadījumā notīriet veltni. Veltņa tīrīšana
99L8-0AL