การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เปลี่ยนตลับผงหมึกในเวลาที่เหมาะสมตามข้อความที่ปรากฏ และเมื่อคุณภาพการพิมพ์เปลี่ยนแปลงไป
ก่อนเปลี่ยนตลับผงหมึก ให้ตรวจสอบข้อควรระวังใน คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ คู่มือต่างๆ ของเครื่อง
อย่าสัมผัสกับหน้าสัมผัส () ภายในเครื่อง การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจับตลับผงหมึกโดยใช้ที่จับ
อย่าทำให้พื้นผิวของลูกดรัมเกิดรอยขีดข่วน () หรือถูกแสงสว่าง ห้ามสัมผัสหน้าสัมผัสไฟฟ้า () หรือหน่วยความจำของตลับผงหมึก ()

เวลาที่ต้องเปลี่ยนตลับผงหมึก

เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอของแผงควบคุมการดำเนินงานหรือ UI ระยะไกล
ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอเพื่อเตรียมตลับผงหมึกอันใหม่และเปลี่ยนตลับเก่า คุณภาพการพิมพ์อาจลดลงหากคุณยังคงใช้ตลับผงหมึกดังกล่าวต่อไปโดยไม่เปลี่ยนใหม่
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความและวิธีการแก้ไข โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้:
ข้อความปรากฏขึ้น
เมื่อคุณภาพการพิมพ์ลดลง
หากงานพิมพ์มีลักษณะใดๆ ต่อไปนี้ แสดงว่าตลับผงหมึกใกล้หมดอายุการใช้งานแล้ว ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับผงหมึกใหม่ ถึงแม้ว่าเครื่องไม่แสดงข้อความขึ้นมาก็ตาม
 
มีเส้นริ้วปรากฏขึ้น
 
การพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ
 
หมึกเลอะและกระจายไปทั่ว
 
มีจุดสีขาวปรากฏขึ้น
 
หมึกพิมพ์ซีดจางเป็นบางส่วน
 
พื้นหลังทั้งหมดเข้มขึ้น

ก่อนเปลี่ยนตลับผงหมึก

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเปลี่ยนตลับผงหมึก ข้อความบนหน้าจออาจหายไป และคุณภาพการพิมพ์อาจดีขึ้น
1
ยกแผงการดำเนินงานขึ้น
ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนยกแผงการดำเนินงานขึ้น:
ตัวป้อนหรือฝาปิดกระจกแท่นวางปิดสนิทแล้ว
ไม่มีต้นฉบับหนาๆ เช่น หนังสือ วางอยู่บนกระจกแท่นวาง
  * การใช้แรงมากเกินไปเพื่อยกแผงการดำเนินงานขึ้น อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
2
ปิดตัวกั้นกระดาษ แล้วเปิดฝาครอบตลับผงหมึก
3
ถอดตลับผงหมึกออก
ค่อยๆ ดึงออกมาในมุมเดียวกับช่องเสียบ
4
เขย่าตลับผงหมึกห้าถึงหกครั้งเพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับหมึกให้สม่ำเสมอ
ระวังอย่าสัมผัสพื้นผิวของลูกดรัมที่ด้านล่างของตลับผงหมึก
5
ติดตั้งตลับผงหมึก
ด้านล่างของตลับผงหมึกไม่มีเครื่องป้องกัน ดังนั้นโปรดระวังอย่าให้ด้านล่างของตลับผงหมึกกระแทกกับกรอบช่องใส่หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ขณะทำการติดตั้ง
6
ปิดฝาครอบตลับผงหมึก
7
วางแผงการดำเนินงานลง

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

1
ยกแผงการดำเนินงานขึ้น
ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนยกแผงการดำเนินงานขึ้น:
ตัวป้อนหรือฝาปิดกระจกแท่นวางปิดสนิทแล้ว
ไม่มีต้นฉบับหนาๆ เช่น หนังสือ วางอยู่บนกระจกแท่นวาง
  * การใช้แรงมากเกินไปเพื่อยกแผงการดำเนินงานขึ้น อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
2
ปิดตัวกั้นกระดาษ แล้วเปิดฝาครอบตลับผงหมึก
3
ถอดตลับผงหมึกออก
ค่อยๆ ดึงออกมาในมุมเดียวกับช่องเสียบ
4
นำตลับผงหมึกออกจากวัสดุหีบห่อโดยวางบนพื้นผิวเรียบ
5
เขย่าตลับผงหมึกห้าถึงหกครั้งเพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับหมึกให้สม่ำเสมอ
6
ถอดฝาครอบป้องกันของตลับผงหมึกออก
ระวังอย่าสัมผัสพื้นผิวของลูกดรัมที่ด้านล่างของตลับผงหมึก
7
ติดตั้งตลับผงหมึก
ด้านล่างของตลับผงหมึกไม่มีเครื่องป้องกัน ดังนั้นโปรดระวังอย่าให้ด้านล่างของตลับผงหมึกกระแทกกับกรอบช่องใส่หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ขณะทำการติดตั้ง
8
ปิดฝาครอบตลับผงหมึก
9
วางแผงการดำเนินงานลง
98CK-09S