Không Thể Gửi Fax

Khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra các bước sau đây:

Bước 1: Kiểm Tra Bản Gốc

Bản Gốc Có Được Đặt Chính Xác Không?
Đặt bản gốc chính xác đồng thời chú ý đến hướng của mặt cần quét.
Khi Đặt Bản Gốc Lên Mặt Kính
Đặt bản gốc với mặt cần quét úp xuống. Đặt Bản Gốc trên Mặt Kính
Khi Đặt Bản Gốc Vào Khay Nạp
Đặt bản gốc với mặt cần quét ngửa lên. Đặt Bản Gốc vào Khay Nạp

Bước 2: Kiểm Tra Trạng Thái Của Máy

Đèn Chỉ Báo Dữ Liệu Trên Bảng Thao Tác Có Sáng Hay Nhấp Nháy Không?
Nếu có, dữ liệu đang được xử lý. Dữ liệu được gửi sau khi đèn chỉ báo dữ liệu tắt. Bảng Thao Tác
Dây Điện Thoại Có Được Kết Nối Chính Xác Không?
Kiểm tra để đảm bảo dây điện thoại được cung cấp được kết nối chính xác với giắc cắm đường dây điện thoại (LINE) trên máy và đầu nối đường dây điện thoại trên tường, và cố định kết nối, nếu cần.
Để biết chi tiết về phương thức kết nối, vui lòng xem quy trình kết nối với đường dây điện thoại. Bước 4: Kết Nối Với Đường Dây Điện Thoại
Bạn Có Đang Nói Chuyện Trên Điện Thoại Được Kết Nối Với Máy Không?
Gửi fax sau khi cuộc gọi hoàn tất.
Có Xảy Ra Lỗi Không?
Kiểm tra trạng thái và nhật ký gửi fax, và nếu số có ba chữ số (mã lỗi) bắt đầu bằng “#” được hiển thị, hãy kiểm tra cách khắc phục sự cố dựa trên mã lỗi.
Kiểm tra trạng thái và nhật ký đối với các bản fax đã gửi và đã nhận
Mã Lỗi Được Hiển Thị
[Bộ nhớ đầy.] Có Hiển Thị Trên Bảng Thao Tác Không?
Nếu có, không thể thực hiện quét bản gốc do bộ nhớ khả dụng không đủ.
Hãy thử những điều sau đây:
Nếu có dữ liệu đang chờ được in hoặc gửi, vui lòng chờ cho đến khi việc xử lý hoàn tất.
Khi gửi bản gốc có nhiều trang, hãy chia nhỏ bản gốc và gửi.
Kiểm tra các bản fax đã nhận trong bộ nhớ của máy, rồi in hoặc chuyển tiếp nếu cần, và xóa tất cả những bản fax không cần thiết. Xem và In Fax Đã Lưu trong Bộ Nhớ
Thay đổi độ phân giải đã thiết đặt xuống độ phân giải thấp hơn khi quét bản gốc.
Màn hình [Home] trên bảng thao tác [Fax] [Độ phân giải] chọn độ phân giải.

Bước 3: Kiểm Tra Trạng Thái Gửi

Bạn Đã Chỉ Định Điểm Đích Chính Xác Chưa?
Số điện thoại có thể đã được chỉ định hoặc số fax có thể không chính xác. Kiểm tra để đảm bảo điểm đích được chỉ định chính xác và gửi lại lần nữa.
Bạn Có Đang Gửi Fax Qua Đường Dây Quang Không
Máy tuân theo các tiêu chuẩn đường dây analog, và không thể đảm bảo việc gửi fax qua đường dây quang. Bạn có thể thực hiện thao tác qua đường dây quang, vì vậy vui lòng xem những điều sau đây.
Không Thể Gửi Hoặc Nhận Fax Qua Đường Dây Quang
Loại Đường Dây Điện Thoại Có Được Cấu Hình Chính Xác Không?
Loại đường dây điện thoại có thể không được tự động cấu hình chính xác. Cấu hình loại đường dây điện thoại theo cách thủ công.
Đăng nhập vào Remote UI [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] trong [Select Line Type], chọn [Manual] trong [Line], chọn loại đường dây điện thoại [OK]
Trên bảng thao tác, chọn [Menu] trong màn hình [Home], sau đó chọn [Cài Đặt Chức Năng] để cấu hình các cài đặt. [Chọn Loại Đường]
* Nếu bạn không biết loại đường dây điện thoại, vui lòng liên hệ với công ty điện thoại.
Bạn Có Chỉ Định Điểm Đích Ở Nước Ngoài Không?
Nếu có, bạn có thể đã không kết nối chính xác với điểm đích. Sau khi nhập số truy cập quốc tế hoặc mã quốc gia, hãy nhập thời gian chờ (tạm dừng) và giảm tốc độ bắt đầu giao tiếp trước khi gửi fax. Không Thể Gửi Fax Đến Điểm Đích Quốc Tế
Điểm Đích Gửi Có Sẵn Sàng Nhận Fax Không?
Nguồn điện của thiết bị nhận có thể chưa được bật, hoặc Chế Độ RX có thể chưa được cấu hình chính xác. Vui lòng yêu cầu bên kia kiểm tra những điều này.
98CL-0CU