Aparato išjungimas

Aparatui išjungti paspauskite priekyje esantį maitinimo jungiklį. Šia funkcija galite naudotis automatiškai, norėdami išjungti aparatą, jei po tam tikro laiko neatliekama jokių operacijų.
Išjungus aparatą, bus ištrinti spausdinimo laukiantys duomenys.

Aparato išjungimas maitinimo jungikliu

1
Paspauskite maitinimo jungiklį.
Valdymo skydelis išsijungia, išjungiamas ir maitinimas.
Gali užtrukti kelias minutes, kol maitinimas bus išjungtas. Neatjunkite maitinimo laido, kol nebus išjungtas maitinimas.
Pakartotinis aparato įjungimas
Išjungę maitinimą, palaukite bent 10 sekundžių prieš vėl įjungdami aparatą.

Aparato nustatymas į automatinį išjungimą

Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Nuostatos]. [Automatinio išjungimo laikas]
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [Timer Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit Timer Settings].
4
Pasirinkite žymės langelį [Use Auto Shutdown Time].
5
[Set Time] pasirinkite laiką, po kurio aparatas bus išjungtas.
6
Spustelėkite [OK].
Parametrai bus pritaikyti.
7
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.
99LY-01U