Pasiruošimas tiesioginiam prisijungimui

Aparate įgalinkite tiesioginio prijungimo funkciją. Jei aparatas neprisijungė prie tinklo, reikia patikrinti tinklo ryšio tipo parametrus.

Tiesioginio prijungimo funkcijos įgalinimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Nuostatos]. [Tiesioginio prijungimo parametrai]
Reikalingos administratoriaus teisės. Kad būtų pritaikyti parametrai, aparatą reikia paleisti iš naujo.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit Direct Connection Settings].
4
Pasirinkite žymės langelį [Use Direct Connection].
5
Jei reikia, sukonfigūruokite tiesioginio prijungimo funkciją.
Prijungdami kelis mobiliuosius įrenginius vienu metu, turite nurodyti SSID ir tinklo raktą.
Norint automatiškai nutraukti ryšį
Pasirinkite žymės langelį [Terminate Direct Connection Session] ir įveskite tiesioginio prijungimo laikotarpį iki jo nutraukimo. Kai prijungiami keli mobilieji įrenginiai, jie bus atjungti praėjus laikui nuo paskutinio prisijungimo pradžios.
Norint pakeisti prisijungimo IP adresą
Dalyje [IP Address for Direct Connection] įveskite IP adresą.
Norint nurodyti SSID ir tinklo raktą (vienu metu jungiant kelis mobiliuosius įrenginius)
Pagal numatytuosius nustatymus aparato SSID ir tinklo raktui automatiškai priskiriama atsitiktinė simbolių eilutė kaskart, kai atliekamas tiesioginis prijungimas.
Norėdami rankiniu būdu nurodyti SSID ir tinklo raktą, dalyje [Access Point Mode Settings] pasirinkite žymės langelį [Specify SSID to Use] arba [Specify Network Key to Use], tuomet įveskite SSID arba tinklo raktą naudodami vieno baito raidinius ir skaitinius simbolius.
Norint leisti mobiliesiems įrenginiams visada prisijungti prie aparato
Pagal numatytuosius nustatymus, kai norite atlikti tiesioginį prijungimą, valdymo skydeliu turite perjungti aparatą į laukimo būseną.
Kad mobilieji įrenginiai visada galėtų prisijungti prie įrenginio, dalyje [Access Point Mode Settings] nurodykite SSID ir tinklo raktą, tuomet pasirinkite žymės langelį [Always Keep Enabled If SSID/Network Key Is Specified] dalyje [Keep Connection Enabled].
6
Spustelėkite [OK].
7
Iš naujo paleiskite aparatą. Aparato paleidimas iš naujo
Parametrai bus pritaikyti.

Aparato tinklo ryšio tipo tikrinimas

Jei aparatas neprijungtas prie tinklo (laidinio arba belaidžio LAN), patikrinkite, ar tinklo ryšio tipas nustatytas kaip laidinis LAN.
Jei įrenginys prijungtas prie tinklo, to tikrinti nereikia.
1
Valdymo skydelyje paspauskite [Būsenos ekranas] ekrane [Pagrindinis] . Ekranas [Pagrindinis]
Rodomas ekranas [Būsenos ekranas].
2
Spustelėkite [Tinklo informacija] [Tinklo prijungimo metodas] .
Rodomas ekranas [Tinklo prij. metodas].
3
Patikrinkite, ar rodoma [Laidinis LAN].
Jei ryšio tipas nustatytas kaip laidinis LAN, galite atlikti tiesioginį prijungimą, net jei aparatas neprijungtas prie tinklo.
Kai parinktyje [Tinklo prij. metodas] rodoma [Belaidis LAN]
Jei įrenginys neprijungtas prie belaidžio LAN, negalima atlikti tiesioginio prijungimo. Prijunkite aparatą prie belaidžio LAN arba perjunkite ryšio tipą į laidinį LAN.
Prisijungimas prie belaidžio LAN
Belaidžio arba laidinio LAN pasirinkimas
99LY-035