Postavljanje formata i vrste papira u ladici za papir

Zadane su postavke za format i vrstu papira u ladici za papir A4 i Obični 2. Prilikom umetanja drugog formata ili vrste papira promijenite postavke papira.
U ovome je odjeljku opisano kako konfigurirati postavke putem upravljačke ploče.
Postavke možete konfigurirati i putem sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu. Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite . Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Postavke papira]  [Ladica 1] .
3
Odaberite veličinu papira umetnutog u ladicu za papir pa pritisnite .
Možete pomicati zaslon da bi se prikazali formati papira (kao što su omotnice) koji nisu prikazani na zaslonu.
Ako često morate mijenjati papir koji se umeće, odaberite mogućnost [Slobodna veličina]; time ćete smanjiti broj koraka potrebnih za promjenu postavke svakog puta. Možete i prikazati poruku o pogrešci ako se postavka u upravljačkom programu pisača znatno razlikuje od veličine umetnutog papira. [Koraci kad se sl. formati papira ne pod.]
Prilikom umetanja papira formata A5
Prilikom umetanja papira u vodoravnom usmjerenju odaberite [A5]. Prilikom umetanja papira u okomitom usmjerenju odaberite [A5R].
Vodoravno usmjerenje (A5)
Okomito usmjerenje (A5R)
Prilikom umetanja papira nestandardnog formata (po mjeri)
1
Pritisnite [Po mjeri].
2
Pritisnite [X]  unesite vrijednost u polje [X] .
3
Unesite vrijednost u polje [Y] na isti način kao u polje [X].
4
Odaberite [<Primijeni>] i pritisnite .
Ako postavljeni format papira nije prikazan
Pritisnite [<Druge veličine>] pa i na prikazanom popisu odaberite format papira.
4
Odaberite vrstu papira umetnutog u ladicu za papir pa pritisnite .
Ako često morate mijenjati papir koji se umeće, odaberite mogućnost [Slob.]; time ćete smanjiti broj koraka potrebnih za promjenu postavke svakog puta. Međutim, imajte na umu da ta postavka omogućuje ispis na uređaju čak i ako se postavka vrste papira u upravljačkom programu pisača ne podudara s vrstom papira koji je stvarno umetnut u uređaj.
Kada je postavka vrste papira u upravljačkom programu pisača [Auto], uređaj radi na isti način kao kada je vrsta papira [Obični 1].
Postavljeni su format i vrsta papira.
Prikazani format papira možete promijeniti na zaslonu u 3. koraku. Sakrivanje formata papira koji se ne upotrebljavaju
99LW-02C